Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Druhý doktorandský seminár opäť prepojil mladých vedcov SAV

Sociálna antropologička Elżbieta Drążkiewicz priniesla na Slovensko po desiatich rokoch štedrý grant Európskej rady výskumu (ERC). Zdroj: https://dennikn.sk

V utorok 21. februára 2023 sa v Aule SAV konal druhý zo série celoakademických doktorandských seminárov. Tieto stretnutia na trojmesačnej báze sú príležitosťou pre samotných doktorandov a doktorandky, aby sa lepšie spoznali a vďaka svojej práci získali tiež prehľad o tom, čomu sa venujú ich mladí kolegovia a kolegyne v rámci jednotlivých ústavov.

V úvode sa predstavila sociálna antropologička Elżbieta Drążkiewicz, PhD., zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i. Čerstvá držiteľka prestížneho ERC grantu predstavila svoj príbeh úspešnej mladej vedkyne. „Nepovažujem sa za vedca, skôr rada kladiem otázky,“ povedala v úvode prednášky. Okrem úspechu, akým je pre ňu osobne článok na vyžiadanie v časopise Nature, hovorila dnes už s humorom aj o momentoch, keď po skončení PhD. štúdia v Cambridge ostala rok bez práce napriek tomu, že rozoslala viac než 120 žiadostí o zamestnanie. Cesta vedca nemusí byť vždy priamočiara, treba však veriť sebe a svojmu výskumu, odkázala publiku. V závere svojej prednášky zdôraznila, aké potrebné je pohybovať sa v prostredí, kde sú ľudia múdrejší než my sami.

Prvou prednášajúcou, ktorá predstavila tému svojej práce pod názvom Analysis of the role of electrodes in a multichannel ECG system and their effect on accuracy of an inverse model, bola Ing. Beáta Ondrušová z Ústavu merania SAV, v. v. i. „Tento výskum je zameraný na matematické modelovanie kardiografie, ktoré umožňuje popísať elektrickú aktivitu srdca na základe potenciálov nameraných na povrchu hrudníka. Tak môžeme zistiť presné miesto, kde v srdci vzniká nežiadaná, tzv. ektopická aktivita a následne je možné lekárov navigovať priamo na toto miesto,“ priblížila mladá doktorandka svoj výskum.

Mgr. Alper Güneren z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., predstúpil pred doktorandov s výskumom zameraným za zvyšovanie kapacity batérie: Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries. Ako zhrnul jeho školiteľ doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD., Alper Güneren sa venuje vývoju anód pre lítiové a sodíkové batérie, ktoré majú v porovnaní s existujúcimi batériami vyššiu kapacitu. „Pre zvýšenie kapacity je potrebná stabilná anóda, pretože pri kremíkových anódach dochádza pri nabíjaní a vybíjaní k degradácii. V spolupráci s Ústavom polymérov SAV, v. v i., skúmajú rôzne spojivá, vďaka ktorým sa neporušuje vodivá väzba medzi anódu a elektrolytom, a tým nestráca batéria na kapacite.“

Zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i., prišla predstaviť tému Analysis of narratives from Poland-Slovak borderland. Ethnolinguistic research discursus in Goral dialect environment Mgr. Laura Belicajová, ktorá hľadala odpovede na otázku, prečo ľudia, ktorí žili na slovensko-poľských hraniciach na území dnešnej Oravy, sa vnímali viac ako Slováci než Poliaci. Vo svojej prezentácii ponúkla množstvo lingvistických príkladov a porovnaní.

Na podujatí sa zúčastnili aj členovia Predsedníctva SAV prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Mgr. Róbert Karul, PhD., a MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., ktorý dvojhodinový seminár v anglickom jazyku moderoval.

Viac informácií:

O výskume Elżbiety Drążkiewicz sa viac dočítate aj v najnovšom čísle časopisu Akadémia/Správy SAV.

Zdroj: https://www.sav.sk; https://dennikn.sk, zverejnené: 23. 2. 2023, autor: rpa