Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Druhá výzva postdoktorandského programu MERIT

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do druhej výzvy postdoktorandského štipendijného programu MERIT Stredočeského inovačného centra. Program ponúka výskumné príležitosti v piatich hlavných aplikačných oblastiach: Biotechnológie/Biomedicína, Laserové technológie, Vesmírne technológie, Udržateľná energia/Materiály a Digitalizácia/Umelá inteligencia. Uzávierka výzvy je 15. apríla 2024.

Program MERIT má tri strategické ciele: prispieť k posilneniu európskeho výskumného priestoru; nadviazať nové partnerstvá a spoluprácu medzi akademickým a neakademickým sektorom a v neposlednom rade propagovať vedu v spoločnosti medzi mládežou a zasadzovať sa za väčšie zastúpenie žien v technických a prírodných vedách.

Dve výzvy na predkladanie žiadostí ponúkajú celkovo 30 štipendií na obdobie až 30 mesiacov vrátane vyslania ako povinnej súčasti štipendií v trvaní od dvoch do deviatich mesiacov. Konzorcium 19 regionálnych výskumných organizácií, ktoré vystupujú ako hostiteľské organizácie a 36 pridružených partnerov z rôznych sektorov, ponúka vybraným výskumníkom interdisciplinárne a medzinárodné skúsenosti, vynikajúce možnosti odbornej prípravy, prístup k jedinečným výskumným infraštruktúram a široké možnosti vytvárania sietí.

Program MERIT Je podporovaný programom HORIZONT EURÓPA, spolufinancovaný grantom MSCA-COFUND, rozpočtom regionálnej vlády a rozpočtom hostiteľských organizácií.

 

 

Viac informácií:

Postdoctoral Fellowship Programme for making exceptional research in the Czech Republic

Príloha: Zoznam tém

MERIT

 

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 5. 2. 2024, autor: rup