Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dr. Helena Kanďárová sa stala držiteľkou Ceny Nadácie Björna Ekwalla za rok 2022

Dr.  Helena Kanďárová, ERT z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.,
Dr. Helena Kanďárová, ERT z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Dr.  Helena Kanďárová, ERT z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., sa stala tohtoročnou laureátkou Pamätnej ceny Björna Ekwalla. Udelenie ocenenia je prejavom uznania jej aktívnej angažovanosti pri vývoji, validácii a následnej implementácii testov in vitro do medzinárodných nariadení (EU a OECD) pre testovanie bezpečnosti chemických látok a formulácií.

Ako uviedla prof. Stina Oredsson, prezidentka Nadácie Björn Ekwall Memorial Foundation, práca Dr. Kanďárovej na 3D-rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva pre účely hodnotenia topickej toxicity a fototoxicity chemikálií, kozmetiky, pesticídov a zdravotníckych pomôcok výrazne prispela k nahradeniu experimentov na zvieratách.

Ocenenie si Dr.  Kanďárová  prevezme počas slávnostného otvorenia 21. medzinárodného kongresu ESTIV 2022 (Kongres Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro), ktorý sa bude konať 21. – 25. novembra 2022 v španielskej Barcelone.

O ocenení

Pamätnú Cenu Björna Ekwalla udeľuje Nadácia Björn Ekwall Memorial Foundation (BEMF), ktorú založila Škandinávska spoločnosť pre bunkovú toxikológiu v roku 2001 s cieľom uctiť si pamiatku Dr. Björna Ekwalla (1940 – 2000). Udeľuje sa vedcom, ktorí významne prispeli k oblasti bunkovej toxikológie a svojou prácou prispievajú k nahradeniu experimentov na zvieratách alternatívnymi testami toxicity. Björn Ekwall bol vynikajúci švédsky bunkový toxikológ, jeden z priekopníkov vo vývoji a aplikácii alternatívnych metód k testovaniu na zvieratách v toxikológii. Cena sa udeľuje každoročne od roku 2001.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 6. 4. 2022, autor: rpa