Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dôvera vo vedu: Ako zabezpečiť udržateľné a dôveryhodné kanály vedeckých informácií?

Publikácia Science|Business: Dôvera vo vedu. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Dôvera vo výskum sú životne dôležité pre našu spoločnú schopnosť riešiť najnaliehavejšie globálne výzvy, od klimatických zmien až po budúce pandémie. Prečítajte si viac v novej publikácii Science|Business.

Pandémia COVID-19 posunula dôležitosť vedy do centra pozornosti. Zdôraznila tiež významné výzvy pre výskumnú komunitu, vrátane potreby orientovať sa v rastúcom množstve dezinformácií a väčšej verejnej kontrole výskumu ako kedykoľvek predtým.

Súbežne s tým sa v poslednom desaťročí množia požiadavky na „otvorenú vedu“, najmä v Európe, a čiastočne aj na splnenie výziev rozvoja dôveryhodných a spoľahlivých vedeckých poznatkov. Rada Európskej únie nedávno zdôraznila dôležitosť kvalitného, transparentného, otvoreného, dôveryhodného a spravodlivého vedeckého publikačného systému pri podpore otvorenej vedy pre verejný prospech.

Tento dokument sumarizuje diskusiu za okrúhlym stolom viacerých zainteresovaných strán týkajúcu sa mechanizmov na podporu EÚ pri vytváraní prostredia, v ktorom „informovaní občania rozumejú výsledkom výskumu a inovácií a dôverujú im a sú prínosom pre spoločnosť ako celok“. Podujatie, ktoré sa konalo 15. júna 2023, organizovalo Science|Business v partnerstve so spoločnosťou Elsevier, globálnym lídrom vo vedeckom publikovaní a analýze údajov na podporu výskumných a zdravotníckych komunít. Na okrúhlom stole sa zišli odborníci z inštitúcií EÚ, akademickej obce, vedeckých vydavateľstiev, mediálnych organizácií, hodnotenia výskumu a ďalších zainteresovaných strán zo špecifických sektorov. Za obsah tejto správy je v konečnom dôsledku zodpovedná spoločnosť Science|Business.

Viac informácií:

Confidence in Science: How to ensure sustainable and trustworthy channels of scientific information?

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11. 7. 2023, autor: rpa