Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

Vaše odpovede nám pomôžu zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti v projektoch v rámci tohto programu. Na základe získaných údajov pristúpime k návrhu odporúčaní pre slovenské subjekty vedúce k vyššej úspešnosti v rámcových programoch EÚ, ako aj konkrétnych opatrení systematickej národnej podpory pre nadchádzajúci program Horizont Európa (2021 – 2027).

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút. Prejsť na dotazník.

pw, 29.11.2019