Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uskutočňuje anonymný online prieskum, ktorého cieľom je preskúmať povedomie o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku. V snahe osloviť čo najviac respondentov sa obracia s prosbou o vyplnenie.

Ide o dlhodobo organizovaný prieskum a jeho cieľom je zistiť stav informovanosti o týchto grantoch na Slovensku. Vyplnenie dotazníka zaberie len niekoľko minút a je verejne dostupný na tomto linku.

Partnerom projektu financovaného z Grantov EHP a Nórska je aktuálne aj Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, ktoré od roku 2020 v spolupráci s mestami Košice, Charkov, Užhorod a Nórskym výskumným centrom (NORCE) riešia spoločný projekt s názvom Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA). Viac o projekte sa môžete dočítať na jeho projektovej stránke.

Zdroj: SAV, zverejnené: 5. 10. 2021, autor: rpa