Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dopytová výzva na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve

Vicepremiérka Remišová: Slovensko dostalo prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU

Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Zameraná je práve na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10-miliónov EUR a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 27. septembra 2021.

Podpora je určená pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc EUR.

Výzva je určená organizáciám štátnej správy, obciam a vyšším územným celkom s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj inštitúciám, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komorám a akademickej obci.

Medzi hlavné  podporené aktivity patria:

  1. Dátová integrácia na centrálnu platformu
  2. Zavedenie manažmentu osobných údajov (koncept, pri ktorom občan vie, ktoré údaje štát o ňom má)
  3. Sprístupnenie údajov na analytické účely
  4. Automatizovaná tvorba a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov)

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 30. 8. 2021, autor: rpa