Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Doktorandská škola CARLiS – prihlasovanie účastníkov

May be an image of 8 people
Doktorandská škola CARLiS. Zdroj: https://www.stuba.sk

Ste doktorandom na STU?

Už ste rozmýšľali nad ďalšími krokmi vo svojej profesionálnej kariére?
Chcete si rozvíjať zručnosti, ktoré vám pomôžu úspešne sa uplatniť na trhu práce?
Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, aké sú očakávania zamestnávateľov?
Alebo čo by bolo potrebné na založenie vlastného podnikania?

Dovoľujeme si vás pozvať na pilotné testovanie kurzov, ktoré STU pripravila s partnermi SAIA, UK, SAV a Viedenskou univerzitou v rámci projektu Interreg SK-AT: Carlis – Rozvoj kapacít na zvýšenie zamestnanosti doktorandov v oblasti vied o živej prírode.

Kurzy budú prebiehať blokovo v termíne 4. – 6. 10. 2022 v doobednajších hodinách v priestoroch Rektorátu STU na Vazovovej 5, v Bratislave.

V rámci programu sa budeme venovať nasledovným témam:
– Vstup na pracovný trh v oblasti vied o živej prírode: Ako uspieť pri uchádzaní sa o zamestnanie správne napísaným životopisom
– Základy ochrany duševného vlastníctva
– Prezentačné zručnosti
– Od myšlienky k podnikaniu: transformácia myšlienky na úspešný podnik

Bližší program: slovenská verzia, anglická verzia.

PODMIENKY A KRITÉRIÁ ÚČASTI NA CARLIS DOKTORANDSKEJ ŠKOLE STU
– prebiehajúce doktorandské štúdium (v internej alebo externej forme štúdia) na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,
– prebiehajúce doktorandské štúdium vo vedných odboroch v oblasti vied o živej prírode alebo príbuzných študijných programoch a/alebo študijných programoch s potenciálnym uplatnením/presahom v sektore vied o živej prírode,
– záujem o objavovanie možností kariérneho uplatnenia mimo akademickej obce,
– nutnosť byť riadne zapísaný v ktoromkoľvek ročníku doktorandského štúdia, ideálne v 2. ročníku a vyššom,
– od účastníkov sa očakáva, že absolvujú celý program.

PRIHLASOVANIE NA CARLIS DOKTORANDSKÚ ŠKOLU STU Prihlášku je potrebné zaslať na Rektorát STU v Bratislave do 3. 10. 2022 na adresu branislav.kadlecik@stuba.sk a maria.buciova@stuba.sk.

Zdroj: https://www.stuba.sk; zverejnené: 3. 10. 2022, autor: rpa