Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Do podpory najmenej rozvinutých okresov smeruje viac peňazí ako v minulosti

Ilustračný obrázok k článku 20 najmenej rozvinutých okresov: Michalovce sú na zozname
Vláda SR schválila predĺženie obdobia na poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Michalovce do roku 2022. Foto: https://michalovce.dnes24.sk

Veľkou pomocou pre obce je takmer 17-miliónov EUR určených špeciálne na opravu miestnych komunikácií a chodníkov

Na lepšom živote ľudí v regiónoch nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) dalo za uplynulé dva roky vyše 39,3-milióna EUR na podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Je to viac ako do týchto regiónov smerovalo v rokoch 2018 a 2019. Vláda SR tento týždeň schválila predĺženie obdobia na poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Michalovce do roku 2022, vďaka čomu bude môcť dočerpať regionálny príspevok vo výške takmer 1,3-milióna EUR.

„Jedným z hlavných problémov, ktorým Slovensko čelí, sú veľké a prehlbujúce sa rozdiely medzi regiónmi. Najmenej rozvinuté okresy trpia nedostatkom pracovných príležitostí a odlivom mladých ľudí, ktorí odchádzajú za vzdelaním či za prácou a už sa do svojho rodiska nevrátia. Chýba tu základná infraštruktúra ako cesty, vodovody a kanalizácia, nehovoriac už o investíciách či kvalitných pracovných miestach. Je potrebné, aby sa týmto okresom dostala adekvátna podpora a adresná pomoc. V rokoch 2020 až 2021 sme na podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásili spolu 6 výziev v celkovej sume viac ako 39-miliónov EUR,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová s tým, že z týchto výziev bolo zazmluvnených už 373 projektov.

V okrese Michalovce boli doteraz uzatvorené zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku v celkovej výške takmer 3,2- milióna EUR. Schválené projekty a aktivity podporia lokálnu ekonomiku a cestovný ruch, zvýšia tiež zamestnanosť v regióne. V rámci okresu boli najviac podporené projekty na rozvoj turizmu v rekreačnej oblasti Zemplínska šírava – budovanie cyklotrás a náučných chodníkov, revitalizácia historických pamiatok, ale tiež vznik sociálnych podnikov.

Priemerná nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch sa k záveru roka 2021 pohybovala na úrovni takmer 14 %, čo je skoro dvojnásobok oproti priemernej evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Okrem podpory vzniku pracovných miest a lokálnej zamestnanosti boli výzvy z dotácií MIRRI SR a z regionálneho príspevku zamerané aj na:
• podporu sociálnych služieb a zdravotníctva (rekonštrukcia zariadení pre seniorov a centier zdravotníckej starostlivosti, nákup vybavenia pre tieto centrá, kreatívne dielne…)
• vzdelávanie a školstvo (rekonštrukcia budov a vybavenie učební, rozšírenie kapacít jedální, oprava vykurovania…)
• podpora malých a stredných podnikov (nákup technológií pre podnikateľov, poľnohospodárskej techniky…)
• cestovný ruch (zriadenie turistických a informačných centier, atrakcie pre turistov…)
• infraštruktúry (rekonštrukcia ciest a chodníkov, oddychové zóny…)
• projekty na zlepšenie životného prostredia (zlepšenie energetickej efektívnosti budov)

Podporu získali obce, obecné podniky, sociálne podniky, neziskové organizácie, ale aj súkromné podnikateľské subjekty.

Ministerstvu investícií a regionálneho rozvoja sa v závere roka roku 2021 podarilo navýšiť pôvodnú alokáciu výzvy pre NRO na rekonštrukciu ciest a chodníkov v sume 4,9-mil. EUR o ďalších 12-miliónov EUR vďaka dohode s ministerstvom financií. Ako zdôraznila vicepremiérka Remišová: „Pre obce je to veľmi dobrá správa. Stav miestnych komunikácií je totiž v stovkách obcí po celom Slovensku v žalostnom stave. Desiatky rokov sa neopravovali, nebudovali sa nové a ľudia tak musia chodiť po nebezpečných cestách a chodníkoch. Miestne komunikácie sa však nedajú financovať z eurofondov, preto prichádzame obciam na pomoc. Vôbec po prvý raz po dlhých desaťročiach majú obce možnosť získať od štátu peniaze na opravu svojich chodníkov a ciest. Problém, pred ktorým bývalé vlády zatvárali oči, my riešime. Vďaka dodatočnému navýšeniu výzvy až na takmer 17-miliónov EUR môžeme podporiť 150 obcí.“

Finančné prostriedky v rámci tejto výzvy boli na účet úspešných žiadateľov navyše poukázané expresne rýchlo – do 40 pracovných dní od jej uzavretia. V minulosti bola doba poskytnutia regionálneho príspevku v priemere 177 dní. Ako doplnila ministerka: „Od nástupu do úradu sú mojou prioritou transparentnosť, rušenie zbytočnej byrokracie a zrýchlenie procesov čerpania finančných prostriedkov či už z eurofondov alebo z dotácií. Od marca 2020 sa nám podarilo zaviesť spolu 5 antibyrokratikých balíčkov, ktoré sa týkajú riadenia eurofondov a uľahčujú život žiadateľom, prijímateľom aj poskytovateľom. Eurofondy – rovnako ako dotácie štátu a regionálne príspevky – musia slúžiť výlučne na zlepšenie kvality života ľudí a nie na to, aby končili na účtoch oligarchov.“

Kľúčovou v oblasti regionálneho rozvoja bola v roku 2021 novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne MIRRI SR, vďaka ktorej sa zlepšil proces poskytovania finančných príspevkov od výzvy až po samotnú realizáciu projektu. Ako pripomenula vicepremiérka: „V minulosti sa o pridelené štátnej podpory rozhodovalo často po straníckych a politických linkách. Vďaka novele na podporu najmenej rozvinutých okresov bude nastavený transparentný model Riadiacich výborov. Okrem ministerstva investícií, v nich majú svoje zastúpenie aj jednotlivé kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Novela zároveň umožňuje získať podporu aj projektom, ktoré presahujú hranice okresu – príkladom sú aktivity v oblasti cestovného ruchu a turizmu.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa platnej legislatívy ich je aktuálne 20: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa.

Podpora pre najmenej rozvinuté okresy z dotácií a regionálneho príspevku:

2016: 1,7 milióna €

2017: 6,4 milióna €

2018: 15,4 milióna €

2019: 21,9 milióna €

2020: 17,9 milióna €

2021: 21,4 milióna €

2022: 21,9 milióna €

Zároveň sa obce z najmenej rozvinutých okresov môžu zapojiť aj do už vyhlásenej výzvy na vybudovanie multifunkčných voľnočasových športových hál, ktorá je vyhlásená do 30. 6. 2022 s alokáciou 12-miliónov EUR. Ministerstvo investícií pracuje na príprave ďalších výziev, do ktorých sa môžu subjekty územnej spolupráce z NRO zapojiť. Samozrejme, aj pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov, sú otvorené eurofondové výzvy.

Viac informácií:

Podpora najmenej rozvinutých okresov SR

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; https://michalovce.dnes24.sk, zverejnené: 21. 2. 2022, autor: rpa