Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Do Národnej konzultácie o eurofondoch sa zapojilo vyše 900 účastníkov

No alt text provided for this image

Možnosť ovplyvniť nastavenie eurofondov má vo verejnosti veľký ohlas. Do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sa zapojilo počas piatich kôl vyše 900 občanov a subjektov z celého Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) relevantné pripomienky zapracuje do eurofondového plánu pre budúce programové obdobie.

Ako vyhlásila Veronika Remišová, vicepremiérka, ktorej ministerstvo bude riadiť eurofondy v budúcom programovom období: „Je to vôbec po prvýkrát, kedy je možné v takejto širokej miere konzultovať návrhy priorít čerpania eurofondov. Ukázalo sa, že naše rozhodnutie zorganizovať Národnú konzultáciu bolo správne. Ľudia oceňujú, že pri tvorbe strategického eurofondového plánu nestoja bokom, ale že sme ich prizvali, aby svojimi pripomienkami a postrehmi pomohli nastaviť systém čo najlepšie.” 

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 má za sebou päť online kôl k jednotlivým cieľom Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať približne 13-miliárd EUR z európskych zdrojov. MIRRI zverejnilo pred mesiacom návrh priorít Partnerskej dohody a v rámci Národnej konzultácie ho mohli pripomienkovať subjekty samosprávy, verejnej správy, profesijné a záujmové združenia, zástupcovia podnikateľského sektora, mimovládne organizácie i jednotlivci.

Ako uviedla ministerka Remišová: „Prizvať k tvorbe eurofondového plánu pre Slovensko širokú odbornú aj laickú verejnosť bolo odvážne rozhodnutie. Doteraz sa totižto takéto dôležité dokumenty tvorili niekde za zatvorenými dvermi na úradoch. Veľmi ma teší, že ľudia využili túto šancu. Ohlas prekonáva naše prvotné očakávania.” 

Do piatich online kôl konzultácií sa prihlásilo 925 účastníkov a MIRRI SR doteraz dostalo vyše 90 písomných pripomienok k eurofondom.

Ako dodala vicepremiérka Remišová: „Pred nami zostáva už iba posledné online kolo určené pre širokú laickú verejnosť, v rámci ktorého budeme prezentovať spolu všetky národné ciele Partnerskej dohody. Budem rada, ak sa do posledného kola zapojí čo najviac záujemcov.” 

Posledné, šieste online kolo Národnej konzultácie sa uskutoční 10. decembra 2020 (Konzultácia pre širokú laickú verejnosť). Možnosť pripomienkovať eurofondy sa uzavrie 13. decembra 2020.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 4.12.2020, autor: rpa