Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Do Letnej školy mladých vedcov sa stále možno prihlásiť

Letná škola mladých vedcov. Zdroj: https://www.sav.sk

Mladé vedecké talenty od 12 do 17 rokov majú ešte stále možnosť prihlásiť sa do ďalšieho ročníka Letnej školy mladých vedcov (LŠMV). Uzávierka prihlášok sa predlžuje do 29. mája 2024.  Organizátori podujatia – Občianske združenie All4Science, o. z., a Slovenská akadémia vied – zároveň upozorňujú, že tento rok sa po prvý raz otvoria brány pre mladých vedátorov aj v košickom Ústave materiálového výskumu SAV, v. v. i. Podmienkou prihlásenia je vyplnenie formulára a napísanie motivačného listu.

Letnú školu mladých vedcov pripravujú od roku 2019 na pôde SAV v areáli akadémie na Patrónke v Bratislave vedci z viacerých ústavov SAV naprieč všetkými troma oddeleniami vied. Tento rok k nim pribudne aj spomínaný ústav v Košiciach. Hlavným cieľom podujatia je zábavnou formou prehĺbiť poznatky žiakov a žiačok a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, biológie, zoológie, krajinnej ekológie, techniky atď.

 

Ako sa prihlásiť?

Navštívte webovú stránku, vyplňte krátky formulár, v ktorom opíšete, prečo sa chcete letnej školy zúčastniť, prípadne môžete natočiť aj video. Kolektív zástupcov SAV následne vyberie asi 34 žiakov a žiačok, ktorí si vyskúšajú prácu vedcov v skutočnom vedeckom laboratóriu.

Letná škola mladých vedcov je otvorená pre všetkých mladých nadšencov vedy z celého Slovenska. Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené aj ubytovanie a stravovanie. Je to možné aj vďaka finančnej podpore Slovenskej akadémie vied, ktorá cíti potrebu motivovať mladých ľudí angažovať sa v oblasti vedy a výskumu a tiež vďaka Nadácii poisťovne Kooperativa, ktorej tiež mimoriadne záleží na podpore aktivít vzdelávacieho charakteru.

Žiaci budú podľa ich vlastných preferencií rozdelení do malých skupín, kde budú pracovať na zaujímavých projektoch pod vedením vedcov.

Na Letnej škole mladých vedcov budú zastúpené:

 • Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach,
 • Oddelenie neurovied Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.,
 • Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.,
 • Chemický ústav SAV, v. v. i.,
 • Ústav zoológie SAV v. v. i.,
 • Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.,
 • Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.,
 • Ústav krajinnej ekológie, SAV, v. v. i.,
 • Ústav polymérov SAV, v. v. i.,
 • Centrum biovied SAV, v. v. i.,
 • Ústav výskumu srdca, CEM SAV, v. v. i.,
 • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM, SAV, v. v. i.,
 • Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i.,
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave.

 

Organizátori zároveň upozorňujú, že nejde o bežný letný tábor, kde deti veľa športujú. V Letnej škole mladých vedcov na SAV sa robia experimenty, overujú hypotézy a získavajú vedomosti.

Bližšie informácie o letnej škole mladých vedcov

 

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 23.5.2024, autor: rup