Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Do energetiky pôjde z Plánu obnovy 226-mil. EUR

Harmonogram výziev

Na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v elektroenergetike a na modernizáciu energetickej sústavy je vyčlenených v Pláne obnovy spolu 226-mil. EUR. Ako zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek: „Plán obnovy a odolnosti predstavuje jedinečnú príležitosť na využitie synergií medzi reformami  a investíciami nielen v odvetví energetiky.“ Rezort hospodárstva pre verejnosť zorganizoval dva online workshopy, počas ktorých transparentne informoval o možnostiach finančnej podpory z fondu Plánu obnovy. Na podujatiach sa zúčastnilo cez 270 záujemcov.

Ako ďalej vysvetlil štátny tajomník K. Galek: „Kľúčovým prvkom pri podpore rozvoja OZE a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všeobecnosti je posun od prevádzkovej pomoci k investičnej podpore s cieľom minimalizovať možné dopady na koncovú cenu energie.“ Investície bude možné získať na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE, modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. repowering) a na zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE.

Účastníci workshopov spolu so zástupcami ministerstva diskutovali o predpokladanom indikatívnom harmonograme výziev, ich parametroch, podmienkach podpory, ktoré vyplývajú z platnej národnej aj európskej legislatívy či o systéme implementácie a súvisiacej kontrole povinností. Vyhlásenie prvej výzvy zameranej na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE sa predpokladá už v marci 2022. Podnety so zámerom upresniť pripravované podmienky prvej výzvy bolo možné v rámci verejnej konzultácie zasielať do 15. decembra 2021 na adresu plan.obnovy.energetika@mhsr.sk.

Zároveň je možné zasielať projekty do zásobníka pre modernizáciu vodných elektrární, ktorý slúži na predbežné posúdenie počtu projektov a usmernenie týkajúce sa plnenie požiadaviek na zvýšenie kvality vodných tokov zo strany MŽP SR. Základný opis projektu a vykonávaných činností v rámci modernizácie a opis kompenzačných opatrení je potrebné zaslať do 31. decembra 2021 podľa priloženej tabuľky (excel) na – plan.obnovy.energetika@mhsr.sk.

Viac informácií:

Formulár – modernizácia VE

Prezentácia – workshop POO SR – 06-12-2021 K1 public

Prezentácia – workshop POO SR – 06-12-2021 SI public

Zdroj: Plán obnovy; https://www.mhsr.sk, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa