Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Do Česka putujú dva nové ERC Synergy granty

Barto
Ocenený vedec Libor Barto z Karlovej univerzity v Prahe. Zdroj: https://vedavyzkum.cz

Dva prestížne vedecké granty udeľované Európskou výskumnou radou v rámci programu ERC Synergy Grant získali v Česku pôsobiaci vedci. Uspel Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR a Libor Barto z Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity.

V utorok 25. 10. 2022 Európsky výskumná rada (ERC) zverejnila výsledky aktuálnej výzvy vo svojom programe ERC Synergy Grant. Ten je určený pre multidisciplinárne projekty dvoch až štyroch vedcov a ich výskumných tímov. Projekty musia demonštrovať, že synergia medzi zapojenými vedcami a ich odbormi je pre projekt kľúčová a sľubuje dosiahnutie prelomových objavov, ktoré by neboli možné, ak by zapojení vedci pracovali samostatne.

V prvej ERC výzve na predkladanie návrhov projektov, ktorá sa konala v rámci programu Horizont Európa, bolo predložených takmer 360 návrhov projektov. Na 29 víťazných projektoch sa podieľa 105 hlavných riešiteľov, ktorí budú svoj výskum vykonávať na univerzitách a vo výskumných centrách v 19 krajinách Európy i mimo nej. Najčastejšími miestami, kde títo hlavní výskumní pracovníci sídlia, sú Nemecko (23 hlavných výskumných pracovníkov v 14 projektoch), Francúzsko (22 hlavných výskumných pracovníkov v 15 projektoch) a Izrael (7 hlavných výskumných pracovníkov v 4 projektoch). Šestnásť hlavných riešiteľov bude sídliť v USA, Austrálii, Veľkej Británii alebo Švajčiarsku.

Granty, každý v priemernej hodnote približne 10-miliónov EUR, pomôžu vytvoriť približne 1 000 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších pracovníkov v ocenených výskumných tímoch. Celkovo bude v rámci výzvy vyplatených 295-miliónov EUR.

České úspechy

Súčasťou jedného z víťazných tímov je aj český matematik Libor Barto z katedry algebry Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej. Spolu s Michaelom Pinskerom z Viedne a Manuelom Bodirským z Drážďan získali podporu na projekt, v ktorom budú spoločne skúmať zložitosť výpočtových problémov a pokúsi sa napríklad priblížiť k riešeniu jedného zo siedmich matematických tzv. problémov tisícročia. Akronymom grantu je POCOCOP, teda POlynomial – time COmputation: opening the blackboxes in COnstraint Problems.

„V rámci nového ERC projektu sa budeme snažiť lepšie pochopiť zložitosť výpočtov. Chceme vedieť, ktoré problémy sa dajú na počítači riešiť rýchlo, a ktoré nie. Presnejšie, chceme sa priblížiť k všeobecnej teórii, ktorá objasní, prečo je niektorý problém efektívne riešiteľný, a iný nie,” opisuje český hlavný riešiteľ Libor Barto a dodáva, že zásadnou výzvou je do hĺbky pochopiť a prepojiť niekoľko rôznych, doposiaľ dosť vzdialených smerov matematiky informatiky. Barto už svoj prvý ERC Consolidator grant úspešne získal v roku 2017.

Ďalší grant tento rok putuje na Biotechnologický ústav AV ČR do centra BIOCEV. S francúzskymi a americkými kolegami bude Zdeněk Lánský skúšať funkcie proteínu zvaného tubulín, ktorý sa významne podieľa na transporte látok vo vnútri buniek.

Projekt má potenciál podstatne zmeniť doterajšie chápanie, ako cytoskelet ovplyvňuje základné procesy nielen v nervových bunkách. Deregulácia modifikácií tubulínu sú spájané s vážnymi patológiami, ako sú napr. neurodegeneratívne procesy. Projekt tímu Zdeňka Lánskeho môže objasniť molekulárne mechanizmy, ktoré k týmto patologickým zmenám vedú. Na výskum, ktorý môže objasniť aj molekulárne procesy neurodegeneratívnych ochorení, tím vedcov získava 270-miliónov korún na šesť rokov.

Ako uviedol Zdeněk Lánský: „Vďaka ERC Synergy Grantu sa nám podarilo vytvoriť konzorcium skupín, ktorých výskum sa navzájom doplní tak, že budeme môcť objasniť dôsledky tohto mechanizmu na všetkých relevantných úrovniach, od atomárnych detailov až po ich vplyv na celý organizmus.“

Vedci z Biotechnologického ústavu v centru BIOCEV už v tomto roku uspeli s druhým projektom, ktorý podporila Európska výskumná rada. Prvý, ERC Starting Grant, získala Katarína Rohlenová na výskum metabolickej komunikácie v nádore.

lansky

Ocenený vedec Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR v centre BIOCEV.

Viac informácií:

Prehľad tohtoročných úspešných projektov

Zdroj: https://vedavyzkum.cz; zverejnené: 27. 10. 2022, autor: rpa