Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Diskusia v EP o obnove výskumného programu EÚ pre uhlie a oceľ

Steel

Poslanci Európskeho parlamentu hľadajú spôsoby, ako vylepšiť Výskumný fond EÚ pre uhlie a oceľ (RFCS) a zosúladiť ho so širšími cieľmi ekologizácie výroby ocele a dekarbonizácie hospodárstva.

Ako uviedol spravodajca Cristian Bușoi 14. januára 2021 europoslancom vo výbore pre priemysel a výskum Európskeho parlamentu: „Cieľom súčasnej revízie je, aby výskumné projekty prispeli k udržateľnej dekarbonizácii oceliarskeho priemyslu a pomohli tak postaviť EÚ na vedúce postavenie ako popredného poskytovateľa nízkouhlíkových výrobkov, služieb a pokrokových technológií vo výrobe ocele.“

Základ EÚ bol položený v roku 1951, keď šesť európskych krajín podpísalo Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele s cieľom zosúladiť svoju výrobu uhlia a ocele so spoločným súborom pravidiel. Od skončenia platnosti zmluvy v roku 2002 Komisia každoročne vynaložila približne 40-miliónov EUR na projekty v oblasti uhlia a ocele na univerzitách, vo výskumných strediskách a v súkromných spoločnostiach.

Teraz chce EÚ zosúladiť programy so svojím širším tlakom na hospodárstvo s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov do roku 2050 a podporiť objavovanie a využívanie nových technológií pri výrobe ocele.

Ako uviedla Rosalinde van der Vlies, riaditeľka pre čistú planétu v riaditeľstve Európskej komisie pre výskum DG RTD: „Je veľmi dôležité, aby sme sa uistili, že modernizujeme oceliarsky a uhoľný sektor, aby sme prispeli k dosiahnutiu našich cieľov ekologickej neutrality.“

Podľa Bușoiho by výskumný fond pre uhlie a oceľ mohol hrať „kľúčovú úlohu pri podpore globálneho vedúceho postavenia Európy aktualizáciou jej cieľov a uprednostňovaním „takmer nulovej “výroby uhlíkovej ocele.

Navrhované zmeny a doplnenia umožnia EÚ financovať projekty, ktoré by mohli zmeniť uhoľné bane na zariadenia na výrobu a skladovanie vodíka.

EÚ už vyčlenila peniaze na podporu inovácie vodíka a na pomoc pri zavádzaní ekologických vodíkových technológií prostredníctvom nového verejno-súkromného partnerstva Clean Hydrogen, ktoré je súčasťou programu Horizon Europe, a fóra zainteresovaných strán Aliancia Clean Hydrogen Alliance.

Bușoi uviedol, že modernizovaný fond na výskum uhlia a ocele by mal podporovať ďalšie nástroje v rámci Horizon Europe a Fondu pre spravodlivú transformáciu Komisie, čo je finančný program zameraný na pomoc regiónom, ktoré sa stále spoliehajú na výrobu energie z ocele a uhlia, pri prechode k čistejším zdrojom energie.

Ďalšie partnerstvo programu Horizon Europe sa zameria na uskutočňovanie inovácií v oblasti čistej ocele. Komisia dúfa, že nové nariadenie pre výskumný fond pre uhlie a oceľ bude v platnosti v nasledujúcich mesiacoch, aby mohla zaviesť spoločné výzvy na predkladanie projektov v rámci partnerstva pre čistú oceľ v programe Horizon Europe. Ako uviedla Van der Vlies: „Dúfame, že do júna budeme pripravení vyhlásiť prvé výzvy.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 15.1.2021, autor: rpa