Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digitálny summit 2023 Jena, Nemecko

„Digitálny summit Nemeckej Spolkovej vlády“. Zdroj: https://www.de.digital

Začiatok: 20. novembra 2023

Koniec: 21. novembra 2023

Typ podujatia: Summit

Organizátori: Spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy (BMWK), Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a dopravu (BMDV)

Miesto konania: Jena, Nemecko

Nadchádzajúci „Digitálny summit Nemeckej Spolkovej vlády“ sa uskutoční v Jene v dňoch 20. a 21. novembra 2023 v Nemecku. V rámci tohtoročnej ťažiskovej témy, ktorou je „Digitálna transformácia v meniacej sa dobe, podujatiu dominuje „odolný a udržateľný rozvoj orientovaný na budúcnosť.“

Okrem Spolkového kancelára Olafa Scholza a organizujúcich spolkových ministrov Dr. Roberta Habecka „Spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy“ (BMWK) a Dr. Volkera Wissinga „Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a dopravu“ (BMDV), sa na tomto summite zúčastnia i ďalší spolkoví ministri, ako aj vysokopostavení zástupcovia obchodu, vedy a občianskej spoločnosti.

Nemecko sa nachádza v zlomovom bode. Udržateľné prekonávanie viacerých výziev, ale aj posilňovanie odolnosti a vytváranie lepšej budúcej životaschopnosti je dnes bez digitalizácie nemysliteľné.

Digitálny summit Spolkovej vlády identifikuje hlavné výzvy v dialógu s odborníkmi z obchodu, vedy a občianskej spoločnosti, stimuluje nové spôsoby myslenia a predstavuje možné riešenia. Týmto spôsobom napreduje Nemecko v digitalizácii a posilňuje sa, ako kľúčové miesto v tomto novom transformačnom procese.         

      

Jena, mesto svetla, miesto digitalizácie    

Spolková krajina Durínsko a mesto Jena sa uchádzali o usporiadanie digitálneho summitu s presvedčivým konceptom s ktorým uspeli a vyhrali. Mesto Jena, ako inovatívne digitálne a vedecké miesto, ponúka vhodné a správne prostredie pre „Digitálny summit 2023.“

Pracovná metóda summitu bude „Dialógové fórum s Nemeckou Spolkovou vládou“

„Digitálny summit Spolkovej vlády 2023“ sa považuje za „fórum pre dialóg“, na ktorom účastníci z politiky, obchodu, vedy a občianskej spoločnosti priamo komunikujú so zástupcami Spolkovej vlády. Očakáva ich široká škála inšpirácií, budú spolupracovať na určovaní smeru a trendov pre budúce otázky digitálnej politiky a môžu tak zviditeľniť svoje vlastné pochybnosti a obavy. „Digitálny summit 2023“ ponúka správnu kombináciu inovácií, exkluzivity a transparentnosti, sociálnej relevantnosti a osobných sietí.

„Digital Summit 2023“ podporuje osem platforiem, ktoré rozvíjajú témy, projekty a exponáty a pripravujú ich na prezentáciu.

 • Platforma 1 „Ekonomika a spoločnosť prepojená sieťovými dátami“

 • Platforma 2 „Inovatívna a udržateľná digitalizácia ekonomiky“

 • Platforma 3 „Systémy vzdelávania / Digitálne kompetencie“

 • Platforma 4 „Digitalizácia sveta práce“

 • Platforma 5 „Tvorba transformácie – inteligentné využívanie údajov“

 • Platforma 6 „Kultúra a médiá“

 • Platforma 7 „Spotrebiteľská politika v digitálnom svete“

 • Platforma 8 „Digitalizácia vo vidieckych oblastiach a poľnohospodárstve“

Príprava a dizajn digitálneho summitu je založený na piatich hlavných princípoch:   

 1. Digitálny summit ponúka scénu pre rozmanitosť digitálnych tém. 
 2. Digitálny summit podporuje výmenu názorov s federálnou vládou. 
 3. Digitálny summit je navrhnutý tak, aby bol interaktívny, medzinárodný a inkluzívny.  
 4. Digitálny summit vychádza z príslušnej ročnej ťažiskovej témy  
 5. Digitálny summit umožňuje integráciu miesta konania.

Viac informácií:

Digital-Gipfel 2023

Akčný plán BMBF: „Prirodzený, digitálny udržateľný rozvoj“

Zdroj: https://www.bmwk.de; https://bmdv.bund.de, zverejnené: 18. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa