Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Deväť zdravotníckych startupov získalo vstupenku do akceleračného programu

Bootcamp, v rámci ktorého organizátori vybrali 9 startupov postupujúcich do akceleračného programu. Foto: https://techbox.dennikn.sk

Do druhého ročníka akceleračného programu HealthCare Lab bolo vybraných deväť unikátnych projektov, ktoré budú počas najbližších troch mesiacov rozvíjať svoje nápady za pomoci medzinárodných mentorov, biznis koučov, ale aj investorov.

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti vďaka inováciám

Digitalizácia, umelá inteligencia a telemedicína v posledných rokoch významne transformujú zdravotnícky sektor. Potvrdzuje to aj program HealthCare Lab, ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovatívnych riešení v zdravotníctve so zameraním na startupy. Program podporuje globálna biotechnologická spoločnosť Roche, najväčšia európska sieť inovátorov v oblasti zdravotníctva EIT Health a je organizovaný poradenskou firmou zameranou na inovácie a podporu startupov Civitta.

Akcelerátor HealthCare Lab, ktorý pôvodne vznikol pre startupy zo Slovenska a z Čiech, rozšíril pole svojej pôsobnosti aj do ďalších krajín Európy. Ako vysvetlil Peter Kolesár zo spoločnosti Civitta: „Veľký záujem inovatívnych startupov zo 16 krajín Európy o program HealthCare Lab svedčí o tom, že v tomto regióne je množstvo inovátorov, ktorí majú ambíciu meniť zdravotníctvo k lepšiemu. Všetky vybrané startupy zdieľajú víziu projektu, ktorou je zvyšovať dostupnosť a kvalitu starostlivosti pre pacientov prostredníctvom digitálnych inovácií.“

Zdravšia Európa

Okrem slovenských a českých startupov sa do druhého ročníka akceleračného programu prihlásili aj projekty z krajín ako Slovinsko, Turecko, Litva,  Bulharsko či Rumunsko. Organizátori aj samotné startupy majú jeden jasný cieľ, a to prispieť k zdravšej Európe a zlepšiť kvalitu života pacienta aj na individuálnej úrovni. Ako uviedol Daren Wilson, CEO spoločnosti Roche Slovensko: „Boli sme skutočne nadšení, keď sme videli ako sa zvýšil záujem o druhý ročník akceleračného programu Healthcare Lab. Viac ako 200 zdravotníckych startupov s veľkým potenciálom sa rozhodlo pripojiť k spoločnosti Roche a pomôcť nám v našom úsilí rýchlejšie prinášať inovácie na trh. Veríme, že vďaka silným partnerstvám môžeme vytvárať motivujúce prostredie, ktoré má potenciál formovať zdravotnú starostlivosť a zlepšovať život pacientov. Tešíme sa, že podporíme akceleráciu 9 startupov s prevratnými riešeniami pre najväčšie výzvy v zdravotníctve.“

Pacient na prvom mieste

Program HealthCare Lab je zameraný na kľúčové oblasti, ktoré sa orientujú na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a života pacienta. Prvou výzvou je oblasť manažmentu dát v zdravotníctve. Jeho cieľom je priniesť digitálne riešenia na efektívny zber údajov a dát. Druhým segmentom záujmu HealthCare Labu je hľadanie digitálnych riešení pre skríning a včasnú diagnostiku. Ďalšou oblasťou, pre ktorú organizátori vybrali tri inovatívne startupy, je digitálna liečba a manažment ochorení. Cieľom je nájsť riešenia, ktoré umožnia efektívnejšiu liečbu chronických ochorení.

Pacient na prvom mieste

Program HealthCare Lab je zameraný na kľúčové oblasti, ktoré sa orientujú na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a života pacienta. Prvou výzvou je oblasť manažmentu dát v zdravotníctve. Jeho cieľom je priniesť digitálne riešenia na efektívny zber údajov a dát. Druhým segmentom záujmu HealthCare Labu je hľadanie digitálnych riešení pre skríning a včasnú diagnostiku. Ďalšou oblasťou, pre ktorú organizátori vybrali tri inovatívne startupy, je digitálna liečba a manažment ochorení. Cieľom je nájsť riešenia, ktoré umožnia efektívnejšiu liečbu chronických ochorení.

Základom zmien je spolupráca

Organizátori HealthCare Lab-u uzatvorili výberové kolo, počas ktorého z vyše dvoch stoviek prihlášok vybrali 9 inovatívnych startupov. Tri startupy z každej oblasti budú mať jedinečnú šancu počas trojmesačného programu rozvíjať svoje nápady vďaka medzinárodnej komunite vyše 30 mentorov, koučov, investorov a výskumníkov, ktorá vznikla vďaka unikátnemu partnerstvu Roche a EIT Health.

Ako uviedol Tamás Békási, EIT Health RIS Business Creation Manager: „Vybudovanie ekosystému, ktorý by bol celosvetovo konkurencieschopný, si vyžaduje silnú spoluprácu medzi hráčmi. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov sme presvedčení, že jeden samostatný hráč nemôže zaručiť pozitívnu zmenu. Vytváranie riešení a ich uvedenie na svetový trh je možné uskutočniť len prostredníctvom rozsiahlej spolupráce. Preto musíme podporovať čoraz viac spolupráce medzi akademickou obcou a firemnými hráčmi, investormi a verejnými inštitúciami. V EIT Health sa stále snažíme poskytovať profesionálnu pôdu a podporu pre tieto spolupráce a urýchliť zlepšovanie európskeho inovačného ekosystému. Healthcare Lab je skvelým priestorom pre začínajúce iniciatívy v zdravotníctve, vďaka podpore poprednej farmaceutickej spoločnosti Roche a najsilnejšej európskej zdravotníckej inovačnej siete EIT Health.“

Akceleračný program, ktorý bude zahŕňať workshopy, mentoring a networking s potenciálnymi investormi, vyvrcholí v apríli 2022 verejným podujatím Demo Day, z ktorého vzídu víťazi v rámci každej z kľúčových oblastí.

Viac informácií o programe HealthCare Lab nájdete na www.healthcarelab.eu.

Ktorých deväť startupov absolvuje akceleračný program?

Oncochain (Rumunsko)

Oncochain buduje výskumnú platformu, ktorá umožňuje spoločný zber údajov z reálneho sveta a poskytovania starostlivosti založenej na hodnote v onkológii.

Upmedic (Poľsko)

Upmedic ponúka inteligentného tvorcu štruktúrovanej zdravotnej dokumentácie, ktorý uspokojuje stále rastúci dopyt po lekárskej diagnostike tým, že pomáha lekárom pracovať inteligentnejšie a efektívnejšie.

Kelvin Health (Bulharsko)

Kelvin Health je široko dostupný pomocný nástroj založený na termografickej umelej inteligencii, počnúc trhom so zariadeniami CVD v hodnote 50-miliárd USD.

ELM Genomics (Turecko)

ELM Genomics je začínajúca zdravotnícka analytická spoločnosť, ktorá vyvíjajúca produkty genomiky na včasné skríningy a diagnostiku zriedkavých chorôb, aby sa predišlo nezvratným poškodeniam, pričom poskytuje odporúčania životného štýlu založené na DNA s celoživotnou hodnotou.

Vagustim Bioelectronics (Turecko)

Vagustim je digitálna terapia pre pacientov trpiacich tráviacimi chorobami pomocou machine learning-riadenej neinvazívnej technológie stimulácie ušného nervu.

BrachyDOSE (Litva)

BrachyDOSE je riešenie, ktorého cieľom je znížiť nedostatočné a nadmerné dávkovanie rádioterapie pri väčšine bežných prípadov rakoviny a umožňuje  tak onkológom presnejšiu a efektívnejšiu liečbu.

Calmsie (Poľsko)

Calmsie vyvíja digitálnu terapiu pre riešenie duševného zdravia. Ich riešenie je obzvlášť vhodné pre deti, pretože sa zapájajú do konverzácií a rozvíjajú vzťah s konverzačnými avatarmi, ktoré využívajú AI na prispôsobenie každej interakcie.

Synovius (Rumunsko)

Synovius je prenosné zariadenie určené na podporu a pomoc pri rekonvalescencii kĺbov, jeho terapeutické ciele sa dosahujú pomocou mobilných ortéz. Toto zariadenie sa môže pochváliť ambicióznym a inovatívnym dizajnom, ktorý posúva mobilné ortézy k najmodernejšej technológii.

PONS (Turensko, USA)

PONS, je mobilná ultrazvuková technológia s integrovanou umelou inteligenciou, ktorú môžu používať spotrebitelia alebo lekárne a na diaľku poskytuje lekárovi hodnotenie rizika pacienta.

O Roche:

Spoločnosť Roche je priekopníkom vo farmácii a diagnostike, zameraná na pokroky vo vede a zlepšovanie života ľudí. Kombinovaná sila farmácie a diagnostiky pod jednou strechou spravila z Roche lídra v personalizovanom zdravotníctve – to je stratégia, ktorej cieľom je nájsť správnu a vhodnú liečbu pre každého jedného pacienta.

Roche je najväčšia biotechnologická spoločnosť na svete, ponúkajúca skutočne diferencované lieky v oblasti onkológie, imunológie, infekčných ochorení, oftalmológie a ochorení centrálnej nervovej sústavy. Roche je tiež svetovým lídrom v in-vitro diagnostike a tkanivovej diagnostike rakoviny, ako aj priekopníkom v manažmente cukrovky.

Spoločnosť Roche bola založená v roku 1896 a odvtedy neprestáva hľadať spôsoby, ako najlepšie predchádzať, diagnostikovať a liečiť ochorenia a byť prínosom pre spoločnosť. Cieľom spoločnosti je zlepšovať prístup pacientov k zdravotným inováciám za pomoci všetkých relevantných strán. Viac než tridsať liekov vyvinutých spoločnosťou Roche je zahrnutých do zoznamu esenciálnych liekov Svetovej zdravotníckej organizácie, medzi nimi aj život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a onkologické lieky. Okrem toho dostala spoločnosť Roche jedenásťkrát za sebou uznanie od Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ako jedna z najudržateľnejších spoločností vo farmaceutickom odvetví.

Skupina Roche s centrálou v Bazileji vo Švajčiarsku je aktívna vo vyše 100 krajinách, s počtom zamestnancov cca.  98,000 ľudí celosvetovo v roku 2019. V roku 2019 investovala spoločnosť Roche 11,7-miliárd CHF do výskumu a vývoja a vykazovala predaje v sume 61,5-miliárd CHF. Firma Genentech v USA je plne vlastnená spoločnosťou Roche. Roche je tiež väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Viac informácií nájdete na www.roche.com.

O EIT Health:

EIT Health je sieť najlepších inovátorov v oblasti zdravotníctva vo svojej triede s približne 150 partnermi a je podporovaná Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT), orgánom Európskej únie. Spolupracujeme naprieč hranicami, aby sme priniesli nové riešenia, ktoré môžu európskym občanom umožniť žiť dlhší a zdravší život.

Keďže Európania čelia výzve rastúcich chronických ochorení a multimorbidity a snažia sa využívať príležitosti, ktoré ponúkajú technológie s cieľom prekonať konvenčné prístupy k liečbe, prevencii a zdravému životnému štýlu, potrebujeme lídrov, inovátorov a efektívne spôsoby, ako prinášať inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti na trh.

EIT Health tieto potreby rieši. Spájame všetkých relevantných zdravotníckych hráčov naprieč európskymi hranicami – usilujeme sa o zapojenie všetkých strán „znalostného trojuholníka“, aby sa inovácie mohli diať na križovatke výskumu, vzdelávania a podnikania v prospech občanov.

EIT Health: Spoločne za zdravý život v Európe.

O CIVITTA:

CIVITTA je stredoeurópsky líder v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu so sídlom v Estónsku. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. CIVITTA stojí za špičkovými startup akceleračnými programami ako Ajujaht, Challenger alebo HealthCare Lab. Spoločnosť má pobočky v 18 krajinách a extenzívne skúsenosti s dizajnovaním a implementovaním zmien a inovačných projektov naprieč sektormi.  Viac informácií nájdete na: www.civitta.com

Viac informácií:

PRESS RELEASE: NINE MEDICAL STARTUPS HAVE WON A TICKET TO THE ACCELERATION PROGRAM

Zdroj: https://techbox.dennikn.sk; https://healthcarelab.eu, zverejnené: 28. 1. 2022, autor: rpa