Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Deväť organizácií a obcí môže rozbehnúť veľké ekologické projekty

Deväť organizácií a obcí na Slovensku môže od roku 2021 rozbehnúť veľké ekologické projekty. Umožní im to finančná podpora v rámci grantového programu Envirogranty. Zameraný je na zelené iniciatívy, konkrétne na oblasť ochrany biodiverzity a rozvoja zelenej ekonomiky v regiónoch.

Vybrané odberné vypracované koncepty budú z Nadácie VÚB podporené celkovou sumou viac ako 100 000 EUR.

Ako konštatuje Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis: ,,Vnímame veľmi pozitívne, s akými návrhmi neziskové organizácie prichádzajú. Je potešujúce sledovať, že agenda udržateľného a ekologického správania sa môže stať v budúcnosti mainstreamom. Vypovedá to o tom, koľko záujmu a prospešnej energie dokáže téma ochrany životného prostredia v spoločnosti pritiahnuť.”

Podporená bude napríklad obnova biodiverzity horských lúk a mokradí na území Náhorného parku (NP) Muránska planiny (OZ Vysoký vrch, okres Revúca), vybudovanie komplexnej Oázy biodiverzity pre široké spektrum živočíchov a rastlín (obec Čierne Pole, okres Michalovce) či vytvorenie ostrova biodiverzity a motýlej lúky (OZ Brána do Narnie, Bratislava – Petržalka).

Podpory sa dočká aj výsadba aleje 200 ovocných stromov (obec Vinosady, okres Pezinok), rozšírenie Záhrady spomienok, prvého prírodného cintorína (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, okres Zvolen), či vysadenie stromoradia (OZ Prales, Podskalie, okres Považská Bystrica).

V oblasti podpory zelenej ekonomiky budú realizované tri projekty. Ide o podporu cirkulárnej ekonomiky cez koncept bezodpadovej kávy v rámci vlastnej pražiarne zohľadňujúcej spravodlivý “fairtrade” obchod (Nadácia Integra, Bratislava – Staré Mesto), o sociálnu a zelenú dielňu Voštinári s cieľom spájať zaniknutú sklársku tradíciu, včelárenie a tradičné gemerské remeslo výroby vosku – voštinárstvo, do nových produktov a služieb (OZ kRaj, okres Poltár) a ekologickú obnovu nevyužitého objektu v centre mesta s cieľom vytvoriť komunitnú dielňu (OZ MYesto, okres Žiar nad Hronom.

Jednotlivé projekty získali podporu do výšky 12 000 EUR, realizované budú počas budúceho roka. Do prvého ročníka nového grantového programu sa zapojilo 132 subjektov.

Zdroj: https://www.enviroportal.sk, zverejnené: 18.12.2020, autor: rpa