Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Desať rozhovorov, desať vedcov. Nová kniha hovorí o tom, kam smeruje výskum

Titulka knihy Andrey Settey Hajdúchovej 10-10-10. Zdroj: CVTI SR
Titulka knihy Andrey Settey Hajdúchovej 10-10-10. Zdroj: CVTI SR

Je umelá inteligencia hrozbou alebo nám pomôže vyriešiť problémy ľudstva? Vyhynú všetky živočíchy na Zemi alebo tomu dokážeme zvyšovaním poznania zabrániť? Kedy osídlime Mesiac? Budeme vedieť liečiť smrteľné choroby alebo skôr „vyrobiť“ deti, ktoré už choroby nebudú mať v genetickej výbave?

Odpovede na tieto otázky prináša nová kniha, ktorá obsahuje desať rozhovorov s desiatimi vedcami. V nich naznačujú, kam smeruje vývoj a výskum v jednotlivých oblastiach a že ani vo vede nie je všetko čierno-biele.

O knihe, ktorú si môžete prečítať alebo stiahnuť vo formátoch PDF a EPUB na tomto odkaze, rozpráva jej autorka Andrea Settey Hajdúchová.

Ako a prečo vznikla kniha 10-10-10?

Myšlienka pozrieť sa na výzvy, ktorým čelia slovenské vedkyne a slovenskí vedci, vznikla v Centre vedecko-technických informácií SR v rámci projektu zameraného na popularizáciu vedy. A ja som sa jej veľmi rada zhostila. Kniha, ktorá sa vám dostáva do rúk, vznikala počas roka 2021, v období prebiehajúcej pandémie. V čase, keď v spoločnosti viac ako inokedy rezonovala potreba podporiť dôveru vo vedu a vedcov.

V knihe nájdete desať rozhovorov s desiatimi vedcami z desiatich vedeckých oblastí, ktoré formujú a menia svet, ako ho poznáme, a rozhodujú o tom, aké bude naše žitie a aká bude naša budúcnosť. Rozprávame sa o biotechnológiách, virtuálnom svete, umelej inteligencii a psychológii, ale aj o nových materiáloch, ekonomike, medicíne či o ekológii, architektúre a vesmírnom výskume.

Čo bolo vaším zámerom?

Zámerov bolo viac. V prvom rade celkom jednoducho poskytnúť čitateľom obraz o tom, aké aktuálne problémy riešia vedci v jednotlivých oblastiach. A tiež o tom, kam nás ako ľudstvo môže v horizonte približne 10 rokov posunúť zdolanie týchto výziev či, naopak, prehlbovanie problémov.

Ďalším zámerom bolo ukázať, že máme na Slovensku vedcov, ktorí sa vyrovnajú svetovej konkurencii a venujú sa zaujímavému a dôležitému výskumu. A mojím cieľom bolo nezostať na povrchu, ale pozrieť sa na tému širšie a hlbšie aj z pohľadu minulých skúseností, aktuálnych trendov a budúceho vývoja.

Ako vidíte vedcov po rozhovoroch s nimi?

Zapôsobilo na mňa, že popri úžasných výsledkoch, patentoch, objavoch či vynálezoch, ktoré za jednotlivými vedkyňami a vedcami v tejto knihe stoja, všetci vo svojej práci riešia aj otázky etiky, vedeckej integrity, zodpovednosti voči spoločnosti, ľudstvu, či dokonca planéte.

„Ľudstvo nemá vo zvyku využiť poznanie len správnym spôsobom,“ zaznie v jednom rozhovore. Je preto úžasné, že sú to práve vedci, ktorí sa už dnes zamýšľajú aj za nás všetkých nad dôsledkami a využitím nových vedeckých poznatkov. Z každého rozhovoru dýcha ľudskosť, pokora a skromnosť. Preto verím, že dialógy budú inšpiratívne nielen v rovine pútavého rozprávania o nových objavoch a riešeniach, ktoré nás v jednotlivých vedeckých oblastiach čakajú, ale i osobným príkladom vedkýň a vedcov.

Andrea Settey Hajdúchová je novinárka. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, po skončení štúdia pôsobila takmer desať rokov ako novinárka v denníku SME. Neskôr pracovala ako hovorkyňa a PR odborníčka neziskovej organizácie Úsmev ako dar, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a dnes organizácie WWF Slovensko.

V roku 2016 získala Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy a v roku 2018 bola nominovaná za svoj blog v Denníku N na Novinársku cenu. V blogu sa venuje najmä rozhovorom s osobnosťami. Vo voľnom čase miluje beh.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 10. 2. 2022, autor: rpa