Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

(De)centralizácia európskych štrukturalnych a investičných fondov

Jednou z priorít súčasnej vlády je posilnenie koordinácie, riadenia, kontroly a vzájomnej spolupráce orgánov zapojených do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s cieľom zabezpečiť zjednodušenie implementácie a zvýšenie efektívneho čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v novom programovom období. 

V najnovšej analýze Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) sa autori pozreli na to, aké inštitucionálne zriadenia fungujú v zahraničných krajinách s cieľom zistiť, či centralizované riadenie eurofondov je spojené s vyššou efektivitou ich distribúcie. 

Viac informácií:

(DE)CENTRALIZÁCIA EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 13. 7. 2021, autor: rpa