Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Deadline #myEUspace súťaže predĺžený

myEUspace competition

Deadline na zapojenie sa do súťaže #myEUspace, ktorú vyhlasuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), sa predlžuje do 3. decembra 2021. Do súťaže sa môžu zapojiť inovátori a podnikatelia, pripravení vyvíjať a komercializovať inovatívne riešenia využívajúce vesmírne údaje a služby EÚ.

Cieľom súťaže je podporiť vývoj inovatívnych komerčných riešení, ako sú mobilné aplikácie alebo hardvérové riešenia, ktoré využívajú vesmírne údaje EÚ zo systému Galileo a/alebo Copernicus.

VÝZVA

Každý zúčastnený tím navrhne riešenie zamerané na jednu z týchto oblastí inovácií:

  1. Move Me Smart – inteligentné riešenia v oblasti mobility vo všetkých druhoch dopravy s cieľom zlepšiť efektívnosť a udržateľnosť a zvýšiť bezpečnosť
  2. Space My Life – spotrebiteľské riešenia, ako sú mobilné aplikácie a akékoľvek iné riešenia, ktoré využívajú satelitné údaje v rámci zdravia, hrania hier, športu, voľného času, cestovného ruchu a každodenného života
  3. Our Green Planet – Inovatívne riešenia zamerané na environmentálne výzvy, udržateľný život, spotrebu a výrobu
  4. Map My World – Inovatívne geodetické riešenia na formovanie budúcnosti geomatiky, plánovania vidieka a inteligentných miest podľa návrhu.
  5. Farming By Satellite – technologické riešenia, ktoré riadia variabilitu poľnohospodárskej výroby, zlepšujú výnosy plodín, znižujú vplyv na životné prostredie a optimalizujú potravinový reťazec
  6. Dive in Quantum – Inovatívne riešenia využívajúce kvantové technológie (výpočty, snímanie, simulácie, šifrovanie atď.), ktoré zlepšujú aplikácie v oblasti vesmíru

Prihlásiť sa môžu ašpirujúci startupisti, inovátori či skúsení podnikatelia.

Deadline na prihlásenie: 3. december 2021 (23:59 SEČ) cez webovú platformu súťaže.

Súťaž #myEUspace o ceny v hodnote 1 milióna eur je súčasťou iniciatívy Európskej komisie Cassini.

Viac informácií o súťaži

Registrácia

#myEUspace

Zdroj: https://www.euspa.europa.eu/, zverejnené: 15.11.2021, autor: kha