Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dátový portál COVID-19 European Open Science Cloud využíva 73 000 vedcov

Dátová platforma COVID-19 European Open Science Cloud (EOSC), bezplatný, otvorený, digitálny priestor pre výskumných pracovníkov na zdieľanie a nahrávanie súborov dát, zaznamenala od svojho spustenia 20. apríla 2020 viac ako 73 000 používateľov a 2,6-milióna žiadostí.

Portál poskytuje jediný prístupový bod k ťažko dostupným údajom, ako sú napríklad surové a zhromaždené vírusové sekvencie, a značenie k súborom údajov, ktoré nie je možné otvorene zdieľať, najmä z údajov o pacientoch, na ktoré sa vzťahujú požiadavky GDPR, z klinických štúdií, nemocníc a národných systémov zdravotnej starostlivosti.

Ako uviedol Niklas Blomberg, koordinátor projektu: „Vidíme, že platforma hrá kľúčovú úlohu v tom, že umožňuje vedcom porozumieť základným otázkam o víruse. Vedci zdieľajú poznatky o tom, ako vírus pri šírení mutuje, o základnej biológii vírusu, o tom, ako infikuje, či existujú nejaké drogové ciele alebo intervenčné body, kde je možné nahradiť známe lieky, a reakciu človeka, napríklad genetické rizikové faktory pre závažnosť ochorenia.“

Je nepravdepodobné, že veľká časť údajov o pacientovi potrebných na získanie komplexného obrazu vírusu, napríklad genetika, proteomika a sérológia zhromaždených od veľkého počtu pacientov s COVID-19, opustí národné jurisdikcie. Ako dodal Blomberg: „Tieto údaje je potrebné ukladať a zdieľať bezpečným spôsobom, ktorý je v súlade s GDPR.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 4.9.2020, autor: rpa