Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ďalších 150-miliónov EUR pre European Innovation Council na financovanie prelomových inovácií týkajúcich sa koronavírusu

Európska inovačná rada (European Innovation Council – EIC) má získať viac ako 150-miliónov EUR navyše pre veľký počet žiadostí o grant.

Pilotný program EIC Accelerator bude mať k dispozícii ďalších 150-miliónov EUR na podporu inovácií v boji proti koronakríze. Dodatočný rozpočet, ktorý schválila Európska komisia, bude financovať najlepšie startupy a MSP, ktoré podali žiadosť v rámci obmedzení v marci 2020.

Európska komisia tiež udelí osobitné pečate excelentnosti (Seals of Excellence) vysoko kvalitným aplikáciám týkajúcich sa koronavírusu, ktoré nemožno financovať zo 150- miliónov EUR s cieľom podporiť ich financovanie z iných zdrojov. Spoločnosti vybrané na podporu EIC budú vyhlásené koncom mája 2020.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Cieľom EIC je byť flexibilný, prispôsobivý a rýchly, rovnako ako podnikatelia, ktorým poskytujeme podporu. Táto reakcia na zvýšenie financovania EIC Accelerator na inovácie týkajúcich sa boja proti koronavírusu ukazuje, ako rýchlo môžeme konať v naliehavých prípadoch. Dokazuje to našu silnú podporu popredným podnikateľom a spoločnostiam v ich nevyhnutnej práci pri poskytovaní riešení v boji proti koronavírusu.“

Zvyšných 150-miliónov EUR, ktoré sú stanovené v revidovanom pilotnom pracovnom programe EIC, je osobitne určených spoločnostiam s relevantnými inováciami týkajúcich sa koronavírusu a sú nad rámec 164-miliónov EUR, ktoré už boli ohlásené 25.3.2020 a ktoré sa použijú na podporu širokého spektra ďalších prelomových inovácií.

V marci 2020 sa do pilotného projektu EIC Accelerator prihlásilo rekordných takmer 4 000 startupov a MSP – z ktorých viac ako 1 000 má inovácie týkajúce sa prepuknutia koronavírusu. Diaľkové hodnotenie všetkých žiadostí bolo ukončené a najvyššie hodnotené žiadosti o grant sú pozvané na živé rozhovory od 11. do 20. mája 2020, do ktorých boli vybraní odborníci v konkrétnych oblastiach týkajúcich sa koronavírusu, aby pomohli pri výbere najlepších návrhov.

Táto podpora pre start-upy a MSP je súčasťou koordinovanej reakcie Európskej komisie na koronavírus.  

Viac informácií

EIC

EIC Work Programme April 2020

EU research & innovation v boji proti koronavírusu

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 4.5.2020, autor: rpa