Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ďalšia generácia mRNA terapeutík

Andrzej Dziembowski z Medzinárodného inštitútu molekulárnej a bunkovej biológie vo Varšave. Zdroj: https://erc.europa.eu

Financie udelené ERC Advanced Grants 2022 pomôžu 218 výskumníkom z 20 krajín. Jedným príkladom z podporených projektov so sídlom Poľsku je štúdia metabolizmu mediátorovej RNA s cieľom navrhnúť ďalšiu generáciu terapeutík.

mRNA vakcíny boli kľúčové pre potlačenie pandémie Covid-19, no pre hlbšiu integráciu s modernou medicínou je potrebný ďalší výskum. Andrzej Dziembowski z Medzinárodného inštitútu molekulárnej a bunkovej biológie vo Varšave využije svoj grant ERC na navrhnutie novej generácie medicíny mRNA.

Vakcíny mRNA sa ukázali ako zásadná zmena v boji proti pandémii COVID-19, čím sa pripravila pôda pre terapiu založenú na mRNA, aby sa začala viac používať v medicíne. Stále však existujú významné medzery vo vedomostiach v našom chápaní metabolizmu mRNA na úrovni organizmu, čo obmedzuje optimalizáciu a zdokonaľovanie týchto terapií. Na vyriešenie tohto problému bude Andrzej Dziembowski a jeho tím skúmať spôsoby, ako zvýšiť stabilitu mRNA, čo umožní ich hlbšiu integráciu do terapeutickej medicíny.

Stabilita molekúl mRNA je ovplyvnená dĺžkou Poly(A) chvosta, čo má zase vplyv na to, ako dobre fungujú terapeutiká. Predbežné údaje zhromaždené tímom Dziembowskiho odhalili, že variabilita v spôsobe spracovania poly (A) chvostov v rôznych bunkách je oveľa väčšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Ich novo financovaný projekt ViveRNA zvýši presnosť metódy použitej na určenie vlastností mRNA. S pomocou primárnej bunkovej kultúry a syntetických biologických prístupov projekt uľahčí návrh mRNA terapeutík novej generácie.

Profesor Andrzej Dziembowski v súčasnosti vedie laboratórium biológie RNA v Medzinárodnom inštitúte molekulárnej a bunkovej biológie vo Varšave. Je tiež pridružený k Varšavskej univerzite.

Výskumník: Andrzej Dziembowski

Projekt: Princípy endogénneho a terapeutického obratu mRNA in vivo (ViveRNA)

Zdroj: https://erc.europa.eu, zverejnené: 31. 3. 2023, autor: rpa