Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ďalšia Fundamental Elements výzva otvorená

EUSPA Fundamental Elements
Zdroj: EUSPA

Ďalšia výzva Fundamental Elements, ktorú zastrešuje Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) je otvorená do 21. októbra 2022. Výzvu nájdete pod názvom HAS implementation in Agriculture and Geomatics. Projekty financované z prostriedkov Fundamental Elements zohrávajú kľúčovú úlohu v misii EUSPA, ktorou je podpora vývoja a zavádzania prijímačov s technológiou Galileo na trh.

Dôležité informácie k výzve

Maximálny rozpočet pridelený na financovanie EÚ v rámci tejto výzvy: 2 500 000 EUR

Predbežný počet podporených projektov: 2 projekty v závislosti od kvality prijatých návrhov

Orientačná výška finančných prostriedkov EÚ pre každý projekt: 1 250 000 EUR

Maximálna miera spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany EÚ: 70%

Predbežné trvanie činnosti v rámci (každej) dohody o grante: 2 roky

Dôležité dátumy:

  • uzávierka: 21. október 2022

Potenciálni žiadatelia by mali posielať otázky týkajúce sa obsahu tejto výzvy e-mailom na adresu: gnss.grants@euspa.europa.eu.

Viac informácií

V rámci programu Fundamental Elements je otvorená aj výzva na tému OSNMA implementation for consumer solutions s uzávierkou 7. októbra 2022.

Fundamental Elements

Fundamental Elements je mechanizmus financovania výskumu a vývoja určený na podporu vývoja inovatívnych technológií čipových súprav, antén a prijímačov, do ktorých by priemysel z vlastnej iniciatívy zatiaľ neinvestoval. Program tak pomáha urýchliť integráciu európskeho GNSS (EGNSS) do zariadení a riešení pripravených na trh. Celkový rozpočet pre všetky projekty, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2021 – 2027, je 43 miliónov EUR.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 19.9. 2022, autor: kha