Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dajte viac peňazí do základného výskumu, aby ste zastavili únik mozgov z východnej Európy, uviedla šéfka Európskej rady pre výskum

Predsedníčka Európskej rady pre výskum (ERC) Maria Leptin. Zdroj: https://sciencebusiness.net

EÚ by mala zdvojnásobiť svoj rozpočet na výskum, aby zvýšila vedecký kapitál krajín EÚ-13 na východe a zabránila tomu, aby Európa ešte viac zaostávala za USA a Čínou, uviedla predsedníčka Európskej rady pre výskum (ERC) Maria Leptin pre Science|Business po návšteve Slovinska a Chorvátska.

Cieľom by malo byť pomôcť krajinám vo východnej Európe prilákať talenty do vznikajúcich výskumných zoskupení a pomôcť tak preklenúť priepasť s výskumnými systémami svetovej triedy v západnej Európe.

Krajiny, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, dosiahli významný pokrok a viac vlád EÚ-13 teraz chápe hodnotu verejných investícií do výskumu, čo sa odráža v miere úspešnosti v súťažiach o financovanie ERC, uviedla Leptin.

Je však potrebné vykonať ešte viac práce, aby sme vyplnili medzeru vo výskume medzi východom a západom. Keďže polovica EÚ zaostáva, dochádza k „strate pre výskum a intelektuálny život“, keďže krajiny s menej rozvinutými výskumnými systémami strácajú svoj talent v prospech lepšie vybavených krajín. Ako uviedla Leptin: „Ľudia, ktorí chcú robiť výskum, chodia na miesta, kde sa dá výskum robiť na úrovni, ktorú chcú.“

Na svojej návšteve Slovinska a Chorvátska sa Leptin stretla s ministrami pre výskum a príjemcami grantov ERC a navštívila výskumné laboratóriá, aby prediskutovala, ako môžu tieto dve krajiny zlepšiť svoju účasť na výskumných súťažiach financovaných EÚ.

Miera úspešnosti ERC v Slovinsku stúpla z 1 % na 8 % v priebehu niekoľkých rokov. Vláda sa tiež zaviazala financovať návrhy ERC triedy A, na ktoré nie je dostatok peňazí EÚ. Ako dodala Leptin: „To je obrovský krok.“

ERC a Horizont Európa však nemajú dostatok financií na to, aby túto medzeru zaplnili sami. Leptin navrhuje, že na ďalšie zlepšenie kvality svojich vedeckých systémov by členské štáty EÚ-13 mali viac využívať iné zdroje financovania EÚ vrátane prebiehajúceho programu obnovy pandémie a fondu regionálneho rozvoja EÚ. Ďalej dodala: „Existuje veľa mechanizmov, pomocou ktorých môžeme dosiahnuť lepšiu integráciu a koordináciu.“

Hoci to teoreticky vyzerá priamočiaro, môže byť ťažké to uviesť do praxe, ako ilustruje zložitosť, ktorej Litva čelila pri prevode peňazí, ktoré dostala z fondu regionálneho rozvoja (ERDF), do výskumného programu Horizont Európa. Ako dodala Leptin: „Niektoré krajiny nechcú, je im to jedno, a potom už nemôžeme nič robiť. Ale tam, kde je vôľa, sme tu, aby sme vám pomohli.“

Prehliadka pokračuje

Leptin cestuje po členských štátoch EÚ v snahe presvedčiť tvorcov politík a výskumnú komunitu o hodnote a prestíži, ktorú môže veda pridať, a presvedčiť ich, aby podporili väčší rozpočet pre ERC v nasledujúcom rámcovom programe. Hoci nástupca programu Horizont Európa začne až v roku 2028, Európska komisia už začala načrtávať časový plán rokovaní o novom programe.

Leptin teraz kladie základy, najmä preto, že ERC dostáva toľko špičkových žiadostí, že ich nemôže financovať. Jeho rozpočet sa musí aspoň zdvojnásobiť, aby pokryl všetky vynikajúce projektové návrhy, ktoré dostane, dodáva ERC.

Ako uviedla Leptin: „Začíname sa pozerať na rámcový program 10. V budúcnosti bude veľa ďalších výziev na európske peniaze a my sa chceme len uistiť, že tieto peniaze nebudú vyňaté z výskumu a potrebujeme podporu od národných vlád.“

Spolu s tým investície do výskumu a vývoja v EÚ ako celku zaostávajú za Čínou a USA, pričom len veľmi málo členských štátov dosahuje cieľ vynaložiť na výskum a vývoj ekvivalent 3 % HDP. To je v rozpore s tým, že lídri EÚ tvrdia, že chcú, aby bol blok globálnym lídrom vo vede a pokročilých technológiách.

Ako dodala Leptin: „EÚ hovorí o tom, že chceme viesť, chceme byť špičkou vo výskume a inováciách. Odkiaľ to príde, ak zabudneme financovať nielen základnú vedu, ale aj vedu, ktorá vedie k inováciám.“

Na začiatku svojho mandátu sa Leptin zaviazala získať viac financií pre ERC a zabezpečiť, aby mohla určiť svoje vlastné smerovanie pri podpore excelentnej základnej vedy a nemusela sa podriaďovať tlaku zo strany politikov, ktorí chcú investovať peniaze do aplikovaného výskumu, prekladu a komercializácie.

Vďaka zachovaniu svojej autonómie mohla ERC nedávno zamietnuť žiadosť Komisie o premiestnenie svojho sídla z budovy Covent Garden v Bruseli na iné miesto v blízkosti. Tento krok je súčasťou širšieho plánu Komisie na zníženie uhlíkovej stopy svojich budov, ale ERC chcela byť schopná pôsobiť v tej istej budove, kde jej armáda hodnotiteľov rozhoduje o financovaní.

Ostatné agentúry EÚ vrátane Výkonnej agentúry pre výskum a Európskej rady pre inovácie a Výkonnej agentúry pre MSP sa v septembri 2023 presťahujú do novej budovy.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23. 6. 2023, autor: rpa