Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CVTI SR vydáva publikáciu Veda v CENTRE 2011 – 2014

CVTI SR vydáva publikáciu Veda v CENTRE 2011 – 2014

V publikácii VEDA V CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni (2011 – 2014) nájdu čitatelia profily vedcov a výber z rozhovorov z tohto obdobia.

Stretnutia s osobnosťami vedy a techniky vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave od mája 2008. Vedci v rámci prednáškového cyklu oboznamujú širokú verejnosť s výsledkami svojej vedeckej a výskumnej práce.

Publikáciu tvoria rozhovory a reportáže, ktoré boli priebežne publikované na stránke https://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/

V rokoch 2011 – 2014 sa uskutočnilo 40 prednášok so 42 významnými osobnosťami vedy a techniky. Medzi nimi prijali pozvanie aj štyria úspešní rodáci zo Slovenska, ktorí pôsobia v zahraničí – prof. RNDr. Ivan Tkáč, PhD. (USA), univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik (Rakúsko), prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD. (Švajčiarsko), prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. (Švajčiarsko). Dvaja hostia boli z Česka: RNDr. Jiří Grygar, CSc. a prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Hosťami Letného špeciálu boli štyria mladí vedeckovýskumní pracovníci, ktorí sa presadili svojou prácou v zahraničí (RNDr. Andrea Fedorková, PhD., MA Monika Gullerová, PhD., prof. Ľuboš Pástor, PhD. a Mgr. Michaela Musilová).

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 11.12.2020, autor: rpa