Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CVTI SR spúšťa systematickú spoluprácu s našimi vedcami v zahraničí.

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. Za tento nelichotivý stav môže viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie však patria výška výdajov na výskum a vývoj (porovnanie SR s členskými krajinami EÚ a v rámci OECD) a kvalita vzdelávacieho systému.

Centrum vedecko-technických informácií SR sa rozhodlo podporiť
medzinárodnú spoluprácu okrem iného aj prostredníctvom vytvorenia siete
slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V rámci projektu SK4ERA
je pripravená séria nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s
prostredím vedy a inovácií na Slovensku. Využívanie týchto nástrojov
zlepší spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí.

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA, ktorá má zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí – Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych prednášajúcich na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným poslaním ALUMNI DATABÁZY , ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

A čo si o tejto iniciatíve myslia tí, ktorých sa to týka, teda samotní vedci? Odpovedali nám Viera Kováčová, bio informatička pôsobiaca na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, Lucia Bialešová, ktorá pôsobí ako Research Scientist v ATXA Therapeutics Limited a Jana Laláková, In situ seq facility manager v CARTANA. Všetky 3 vedkyne sú súčasne ambasádorkami iniciatívy Žijem vedu.

Prečo si myslíte, že Alumni databáza je dôležitá?

V.K.: Som bioinformatička, na Slovensku som
nikdy neštudovala ani nepracovala. Bioinformatika je bežne vyučovaná na
univerzitách v USA od 90. rokov, u nás je ešte stále v plienkach a nie
je možné v nej obdržať Mgr., ani PhD, titul. Tzv. big data nám umožňujú
učiť sa z minulosti a predikovať budúcnosť, vyriešiť podstatu mnohých
ochorení a vystavať podklady pre wet-lab biológov na riešenie hlavných
otázok mnohých projektov. Prostredníctvom databázy Alumni som ochotná
zdieľať svoje vedomosti a nadväzovať nové profesijné známosti, ako i
uvažovať nad spoločným projektom.

L.B.: Databáza Alumni je výborný nápad ako
rozšíriť povedomie o vedkyniach a vedcoch pôsobiacich mimo SR a ako
zvýšiť ich spoluprácu s domácimi kolegami. Na viacerých univerzitách
v zahraničí podobný nástroj bežne funguje. Kontakty z databázy sú
využívané na mentoring, couching a na získavanie informácii
o akademických podmienkach v prípade záujmu práce/ štúdia na danej
univerzite. Osobne si myslím, že je žiadúce a ukáže sa byť prospešné,
vytvoriť jednu spoločnú sieť kontaktov aj na Slovenku.

J.L.: V zahraničí žije podľa oficiálnych údajov
300000 Slovákov. Nemáme vôbec predstavu, akú časť predstavujú slovenskí
vedci, ktorí vycestovali zo Slovenska za účelom získavania skúsenosti v
medzinárodných tímoch. Alumni databáza môže výrazne pomôcť pri získavaní
týchto informácii. My vedci často chodíme na konferencie, workshopy a
stáže do miest, kde sme nikdy predtým neboli a nikoho tam nepoznáme. Je
preto vždy prijemné zistiť, že tam budú aj iní Slováci a len tak sa
nezáväzne stretnúť a porozprávať.

Je podľa vás mentoring užitočný?

L.B.:  Aktívna účasť na mentoringu by mala byť
v dnešnej dobe bežnou praxou pre vedcov aj študentov. Ja osobne som ako
študentka veľakrát tápala v tom, na koho sa môžem obrátiť a požiadať
o pomoc alebo nejakú radu. Počas môjho pôsobenia v Štokholme a neskôr aj
v Dubline som sa zúčastnila niekoľkých kariérne zameraných workshopov
a vždy som sa stretla s ľuďmi ochotnými so mnou otvorene diskutovať, čo
mi pomohlo v mojich ďalších rozhodnutiach.

V.K.: Mentoring som absolvovala v Nemecku v roku
2017. Moja mentorka bola prof. Jane Parker z Inštitútu Maxa Plancka pre
výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom. Bolo to skvelé. Načerpala
som množstvo inšpirácie, prenieslo sa na mňa kvantum entuziazmu od
špičkovej vedkyne a dostala som množstvo rád. V rámci všeobecnej časti
som sa dozvedela o kultúrnych a povahových rozdieloch rozmanitého
spektra spolupracovníkov, príznakoch depresie a clivosti po domove,
kariérnych možnostiach a ako balansovať pracovný a osobný život. Veľmi
užitočný bol aj „couching“ od lektoriek špecializujúcich sa na
body-language, prácu s hlasom, ako prednášať na medzinárodných
konferenciách, ako písať granty, ako povedať NIE a ako vyjednávať počas
rokovaní o pracovnej zmluve.

J.L.: Mentoring je podľa mňa v dnešnej dobe
dôležitý v každej profesii, ale pre vedcov je to nevyhnutnosť. Ja som sa
osobne zúčastnila na niekoľkých kurzoch ohľadne písania grantových
žiadostí, prezentácie vedeckých výsledkov, vystupovania a komunikácie.
Naučila som sa, že nielen obsah, ale aj forma musia byt na top úrovni.
Ak sa podobne podujatia začnú vo veľkom organizovať aj na Slovensku,
budú mat šancu sa posunúť ďalej nielen jednotlivci, ale cela slovenská
veda.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

Zdroj: eraportal.sk, pew, publikované: 21.8.2019