Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CulturEU Funding Guide

Európska komisia zverejnila príručku CulturEU Funding Guide s možnosťami financovania pre kultúrne a kreatívne odvetvia na obdobie 2021- 2027.

Táto príručka bola vytvorená s cieľom podporiť všetky typy a veľkosti zainteresovaných strán pracujúcich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, aby im pomohla zorientovať sa v rôznych možnostiach financovania, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a pomôcť im ľahšie získať prístup k financovaniu EÚ.

V príručke sú informácie o nasledovných programoch:

 • Creative Europe, Erasmus+,
 • European Solidarity Corps,
 • Horizon Europe,
 • Digital Europe Programme,
 • Connecting Europe Facility (CEF),
 • New European Bauhaus (NEB),
 • InvestEU,
 • Single Market Programme,
 • EU funding instrument for the environment and climate action (LIFE),
 • Cohesion fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) (including Interreg),
 • Just Transition Fund (JTF),
 • European Social Fund Plus (ESF+),
 • Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE),
 • Recovery and Resilience Facility (RRF),
 • Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV),
 • Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF),
 • Common Agricultural Policy (CAP),
 • European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF),
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI),
 • ACP-EU Culture.

Zdroj, 31.1.2022, elz