Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COVID-19: Výskum v Nemecku

V súčasnosti predstavuje
ochrana zdravia v Nemecku a na celom svete veľmi osobitnú výzvu. Je
však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie aj v iných oblastiach, napr. v oblasti
zmierňovania globálnych zmien klímy, zvyšovania technologickej suverenity a konkurencieschopnosti
v Nemecku a Európe a dosahovania spravodlivých životných
podmienok. Kľúčovým prínosom v tejto oblasti je výskum a inovácie.

Ako uviedla spolková ministerka
Nemecka pre výskum Anja Karliczek: „Nemecký výskumný a inovačný systém
môže rýchlo a efektívne reagovať na nepredvídané udalosti, pretože, sa v posledných
rokoch dôsledne zameriavame na výskum a vývoj.“ Naposledy sa to preukázalo
opatreniami prijatými na zastavenie pandémie COVID-19. Výskumné úsilie v Nemecku
sa na začiatku roku 2020 rozšírilo a zrýchlilo v reakcii na globálne
rozšírenie nového koronavírusu a nárastu počtu prípadov COVID-19. Dôraz
bol spočiatku zameraný na opatrenia pre zastavenie pandémie a zabezpečenie
čo najlepšej liečby.

Vývoj vakcín, liekov a testovacích
postupov je kľúčovou oblasťou, ktorú nemecká vláda presadzuje. Z toho je
zrejmý hlavný význam medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, zdieľania
výskumných údajov a spolupráce medzi všetkými výskumnými ústavmi na celom
svete počas pandémie.

Dlhodobé následky pandémie COVID-19
sa zatiaľ nedajú odhadnúť. Výskum a inovácie však môžu rozhodujúcim
spôsobom prispieť k tomu, aby sa udržal dynamický trend, ktorý je stále obklopený
veľkou neistotou, na spoľahlivom základe, pokiaľ ide o údaje a znalosti.
V tejto súvislosti je tiež dôležité lepšie porozumieť príčinám choroby a rozšíriť
globálne poznatky o faktoroch, ktoré spôsobujú nárast nových infekčných
chorôb. Nemecký výskumný a inovačný systém je v dobrej pozícii, aby k tomu
významne prispel.

Ako dodala spolková ministerka pre výskum v Nemecku: „Digitalizácia a technologická suverenita, farmaceutický výskum a vývoj technológií priaznivých pre klímu sú nevyhnutnosťou nasledujúcich týždňov a mesiacov. Federálna správa o výskume a inováciách 2020 nám ukazuje, že sme na správnej ceste. Preto sa musíme viac ako predtým sústrediť na inovácie.“

Zdroj:  BMBF, zverejnené: 18.5.2020, autor: rpa