Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COVID-19: Očkovanie detí mladších ako 12 rokov

Tím výskumníkov z Freiburskej univerzity vo Švajčiarsku a Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) publikoval dômyselnú recenziu, ktorá nielen načrtla body, ktoré treba zvážiť pri úvahách o tom, či by mali byť deti mladšie ako 12 rokov očkované proti COVID-19, ale aj zdôraznila zložitosť rôznych politických rozhodnutí.

Hoci sa autori recenzie zdržali argumentovania za alebo proti očkovaniu detí, ide predsa o dôležitý dokument, pretože jasne zdôrazňuje, že hodnotenie pomeru rizika a prínosu očkovania proti COVID-19 u detí je zložitejšie ako u dospelých, a to najmä z dôvodu, že COVID-19 je v tejto vekovej skupine často asymptomatický alebo neškodný (benígny) a k dispozícii je menej údajov o bezpečnosti.

V tejto súvislosti preto vedci tvrdia, že pomer rizika a prínosu treba neustále prehodnocovať, najmä ak sa objaví nový variant, na ktorý sú deti náchylnejšie.

Zatiaľ čo niekoľko krajín začalo očkovať deti mladšie ako 12 rokov proti COVID-19, recenzia Freiburskej univerzity a Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) v Melbourne poukazuje na to, že hodnotenie pomeru rizika a prínosu očkovania proti COVID-19 u detí je zložitejšie ako u dospelých, dôvodom je, že COVID-19 je v tejto vekovej skupine často asymptomatický alebo benígny a že je dostupných menej údajov o bezpečnosti.

Tento prehľad medzinárodnej skupiny odborníkov na očkovanie detí nehovorí ani za, ani proti očkovaniu, ale zdôrazňuje niektoré jeho citlivé aspekty a podčiarkuje zložitosť rozhodovania o očkovaní detí mladších ako 12 rokov. Ako uviedol Nigel Curtis, profesor na MCRI a University of Melbourne: „Či by mali byť všetky deti očkované proti COVID-19, zostáva z vedeckého hľadiska otvorenou otázkou. Pomer rizika a prínosu je u detí menej jasný ako u dospelých, najmä preto, že účinky očkovania a choroby sú v tejto vekovej skupine ešte menej známe.“

Prípad očkovania

Ako uviedla doktorka Petra Zimmermann z Freiburskej univerzity: „Okrem ochrany niekoľkých detí, ktoré vážne ochorejú na COVID-19, je hlavným argumentom, ktorý sa uvádza na odôvodnenie očkovania zdravých detí, chrániť ich pred účinkami dlhodobého ochorenia COVID a v zriedkavých prípadoch pred multisystémovým zápalovým syndrómom. Očkovanie detí by tiež mohlo pomôcť vyhnúť sa karanténe, zablokovaniu, neustálemu testovaniu a zatváraniu škôl.“

Prípad pre opatrnosť

Revízia tiež naznačuje, že pokiaľ COVID-19 zostane u detí miernym ochorením, možno nebude potrebné očkovať osoby mladšie ako 12 rokov. Nielenže by sa tým predišlo zriedkavým vedľajším účinkom vakcín, ale pomohlo by to aj zlepšiť dodávky vakcín na celom svete. Ako dodala doktorka Petra Zimmermann: „Pandémia na mnohých miestach narušila rutinné očkovacie programy pre deti. Implementácia univerzálneho programu imunizácie COVID-19 pre túto vekovú skupinu predstavuje riziko zhoršenia oneskorení v niektorých krajinách z dôvodu nedostatku zdrojov a personálu. To znamená, že by sa dalo zvážiť spojenie rutinnej imunizácie s očkovaním proti COVID-19, aby sa toto riziko znížilo.“

Nedostatok prehľadu

Podľa autorov štúdie stále chýbajú spoľahlivé údaje, ktoré by potvrdili, že prínosy očkovania detí do 12 rokov prevažujú nad možnými rizikami. Štúdia fázy 2 s 2 500 deťmi vo veku 5-12 rokov naznačuje, že mRNA vakcíny sú bezpečné, dobre tolerované a vytvárajú silnú imunitnú odpoveď. Výsledky tej istej štúdie u detí mladších ako 5 rokov sa očakávajú do konca roka 2021.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nedávno odporučil vakcíny Pfizer pre deti vo veku 5-11 rokov. Vo Švajčiarsku úrady čakajú na ďalšie bezpečnostné údaje, kým dajú zelenú.

Diferencovaná očkovacia politika

Autori štúdie sa domnievajú, že pomer rizika a prínosu treba neustále prehodnocovať, najmä ak sa objaví nový variant, na ktorý sú deti náchylnejšie. V znevýhodnených krajinách by sa prah očkovania detí mladších ako 12 rokov mohol prekročiť rýchlejšie, keďže COVID-19 je tam u detí často závažnejší v dôsledku vyššej frekvencie základných ochorení. Jedna alebo znížená dávka vakcíny by mohla byť možnosťou, najmä na zníženie, aj keď nízkeho rizika myokarditídy (zápalové ochorenie myokardu – srdcového svalu) po druhej dávke mediátorovej RNA vakcíny.

Viac informácií:

Publication: Petra Zimmermann, Laure F Pittet, Adam Finn, Andrew J Pollard and Nigel Curtis. ‘Should children be vaccinated against COVID-19?’ Archives of Disease in Childhood. DOI: 10.1136/archdischild-2021-323040

Zdroj: https://www.unifr.ch, zverejnené: 23. 11. 2021, autor: rpa