Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Covid-19: Infekcia omikronom je slabým posilňovačom imunity

Immune system responding to the Omicron variant
Výskum Covid-19 vo Veľkej Británii. Zdroj: https://www.imperial.ac.uk

Vedci vo Veľkej Británii zistili, že ľudia infikovaní omikrónovým variantom vykazujú slabé posilnenie imunity proti budúcej infekcii Covid-19.

To môže vysvetliť, prečo boli prelomové a opakované infekcie bežnou črtou omikrónovej vlny pandémie, dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí boli trikrát zaočkovaní, uviedol výskumný tím.

Omikron je „obzvlášť tajný, ktorý sa vyhýba imunite“, uviedol prof. Danny Altmann, spoluautor štúdie z Imperial College London. Ako ďalej vysvetlil Altmann: „Nielen, že dokáže prelomiť obranu vakcínou, ale zdá sa, že zanechá len veľmi málo charakteristických znakov, ktoré by sme na imunitnom systéme očakávali. Je to kradmejšie ako predchádzajúce varianty, takže imunitný systém si to nedokáže zapamätať.“

Výskumný tím analyzoval vzorky krvi od 731 britských zdravotníckych pracovníkov, ktorí dostali tri dávky mRNA vakcíny a mali rôzne histórie infekcie SARS-CoV-2, aby preskúmal imunitu protilátok, T buniek a B buniek proti omikrónu.

Podľa štúdie vedcov publikovanej v odbornom časopise Science, ľudia bez predchádzajúcej infekcie SARS-CoV-2, ktorí mali omikrón, vykazovali zvýšenú skríženú reaktívnu imunitu voči predchádzajúcim variantom – so zvýšenou imunitou B a T buniek proti alfa, beta, gama a delta variantom – ale vykazovali znížené zosilnenie proti samotnému omikrónovému spike proteínu.

Imunitný imprinting

Zdravotnícki pracovníci, ktorí boli predtým infikovaní alfa variantom, vykazovali menej trvalú protilátkovú odpoveď proti omikrónu. Štúdia zistila, že ľuďom infikovaným počas prvej vlny pandémie a potom opäť omikrónom chýbalo posilnenie imunity.

Tento efekt sa nazýva hybridné tlmenie imunity, vysvetlil Joseph Gibbons, spoluautor štúdie z Queen Mary University v Londýne. Ako vysvetlil Gibbons: „Napríklad infekcia kmeňom vírusu predkov zhoršuje posilňujúci účinok následnej omikrónovej infekcie. Široká rozmanitosť histórie infekcií v našej populácii znamená, že ďalšie vystavenie súčasnej vakcíne má rôzne dôsledky pre rôznych ľudí.“

Vedúca autorka prof. Rosemary Boytonová z oddelenia infekčných chorôb Imperial College v Londýne uviedla: „Infikovanie sa omikrónom neposkytuje silné posilnenie imunity proti reinfekcii omikrónom v budúcnosti. Predchádzajúca infekcia SARS-CoV-2 má vplyv na schopnosť posilniť imunitu proti následnej infekcii SARS-CoV-2 prostredníctvom procesu nazývaného „imprinting imunity“, a to sa môže týkať podvariantov omikrónu vrátane BA.4 a BA.5. Obávame sa, že omikrón by mohol potenciálne ďalej mutovať na patogénnejší kmeň alebo by mohol lepšie prekonať ochranu vakcínou. V tomto scenári by ľudia, ktorí mali omikrónovú infekciu, boli slabo posilnení proti budúcej infekcii v závislosti od ich imunitného imprintingu.“

Autori štúdie zdôraznili, že očkovanie zostáva účinné proti závažným ochoreniam, ale varujú, že vplyv viacnásobných reinfekcií na dlhodobé zdravie, vrátane dlhodobého covidu, nie je známy.

Viac informácií:

Omicron infection is a poor booster of COVID-19 immunity

Reynolds C, Pade C, Gibbons J, et al. Immune boosting by B.1.1.529 (Omicron) depends on previous SARS-CoV-2 exposure. Science 2022 (published online 14 Jun). doi:10.1126/science.abq1841

Zdroj: https://www.bmj.com; https://www.imperial.ac.uk, zverejnené: 27. 6. 2022, autor: rpa