Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST spája úsilie v boji proti COVID-19

Činnosti COST vytvárajú neformálnu „inter-COST network” na podporu výskumu v oblasti koronavírusu.

STRATAGEM COST (nový diagnostický a terapeutický nástroj proti nádorom odolným voči viacerým liečivám) vytvoril „pracovnú skupinu“ výskumných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výskume COVID-19. Hlavným cieľom tejto pracovnej skupiny je systematizovať nové lieky alebo identifikovať lieky schválené FDA, ktoré by sa mohli znovu použiť ako antivírusové látky proti SARS-CoV-2 a prispievať k diagnostike alebo prognóze COVID-19. Koordinátori tejto pracovnej skupiny identifikovali potrebu rozšíriť svoju sieť prostredníctvom spolupráce s vedcami s odbornými znalosťami. Za týmto účelom kontaktovali predstaviteľov z COST s dodatočnými odbornými znalosťami v oblasti lekárskej chémie, farmakológie, biológie buniek, molekulárnej biológie, genetiky, systémovej medicíny, bio-informatiky a virológie. Následne sa začala neformálna sieť „inter-COST Actions“.

Činnosti, ktoré sú súčasťou „inter-COST network“:

  • Nové diagnostické a terapeutické nástroje proti nádorom odolným voči viacerým liečivám (Stratagem)
  • Výskum transkriptoniky v oblasti kardiovaskulárnych chorôb (CardioRNA)
  • Viacieľová paradigma pre inovatívnu identifikáciu ligandu v procese objavovania liekov (MuTaLig)
  • Európska sieť pre myalgickú encefalomyelitídu / syndróm chronickej únavy (EUROMENE)
  • Inovácie proti mikrobiálnym povlakom na prevenciu infekčných chorôb (AMICI)

Iniciátori tejto medzi inštitucionálnej pracovnej skupiny, Helena Vasconcelos z Univerzity v Porto (Portugalsko) a Thomas Mohr zo Science Consult (Rakúsko), s podporou predsedu Stratagem, Chriara Riganti z Univerzity v Turíne s tým súhlasia:

„Ako účastníci programu COST vieme, že ide o jedinečnú platformu pre medzilaboratórnu spoluprácu v rámci členských krajín COST. S pomocou ďalších činností môžeme teraz využiť existujúce siete s financovaním a tým vytvoriť väčšiu sieť, ktorá spája odborníkov z doplnkových oblastí vedy. To bude stimulovať očakávanú interdisciplinárnu spoluprácu.“

Toto spoločné úsilie umožní novú kľúčovú spoluprácu a to nielen doplnením znalostí a zručností, ale aj poskytnutím prístupu k činidlám, vzorkám alebo k novo vyvinutému počítačovému softvéru.

Ďalšie činnosti COST sú vítané, aby sa pripojili k sieti s cieľom zvýšiť potenciál tejto pozoruhodnej skupiny výskumných pracovníkov a prispieť k výskumu COVID-19.

Ďalšie informácie o reakcii COST na COVID-19

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 5.5.2020, autor: rpa