Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST: Rozvíjanie najlepších nápadov a projektov prostredníctvom dialógu

Výskumná sieť COST. Zdroj: https://www.snf.ch

Vedecká výmena v medzinárodnej výskumnej sieti COST môže byť mimoriadne náročná. Ako uvádzajú Célia Baroux a Matthias Drilling, tí, ktorí sú ochotní prijať tento záväzok, majú obrovský úžitok.

Recept na úspech už viac ako päťdesiat rokov: Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST) poskytuje rámec financovania pre medzinárodné výskumné siete. Iniciatíva definovať najhorúcejšie témy v takzvaných akciách COST, organizovať výmeny s kolegami a rozvíjať nové nápady a projekty je výlučne v rukách vedcov.

Sieť je rovnako dôležitá ako vlastný výskum

COST Action INDEPTH je dobrým príkladom: od roku 2017 do roku 2021 sa 15 výskumných skupín zaoberalo otázkou, ako súhra DNA a epigenetických faktorov určuje vlastnosti rastlín. Počas zvyčajného štvorročného obdobia definovaného pre akcie COST bola tejto sieti spolupredsedníčkou rastlinná biologička z Univerzity v Zürichu (UZH) Célia Baroux financovaná Švajčiarskou národnou vedeckou nadáciou (SNSF). Ako uviedla Baroux: „Pripojila som sa ku COST Action, aby som mohla využívať výhody medzinárodnej siete a zdieľať znalosti. Až neskôr som požiadala SNSF o financovanie konkrétneho výskumného projektu COST.“

Célia Baroux zdôrazňuje, že financovanie SNSF je prospešné aj pre celú akciu COST, pretože umožňuje rozvíjať nápady na projekty z aktivít siete. Financovaný projekt vníma aj ako určitú odmenu za úsilie spojené s aktívnym hraním úlohy v akcii COST: koordinácia veľkej výskumnej komunity, organizovanie podujatí a podávanie správ zaberajú veľa času. Célia Baroux tiež niekoľkokrát vo svojej skupine hostila výmenných študentov od medzinárodných partnerov na dva až tri mesiace. Ako dodala: „To všetko si vyžaduje veľa energie. Zároveň je však kľúčové, aby akcie COST boli mimoriadne aktívne a dynamické. To maximalizuje ich hodnotu pre všetkých zúčastnených.“

“Dostanete prísnu kontrolu a výzvu”

Veľký prínos otvorenej a aktívnej výmeny zdôrazňuje aj Matthias Drilling, profesor rozvoja miest a sociálnej práce na Univerzite aplikovaných vied v severozápadnom Švajčiarsku: „Skôr než požiadam o podporu na projekt v rámci COST Action, prediskutujem to s výskumníkmi z dvadsiatich alebo dokonca viacerých krajín. Výsledkom sú takmer vždy vynikajúce nápady.“ Ako príklad uvádza akciu COST YOUNG-IN, ktorej záverečnú konferenciu práve pripravuje. V rámci tejto akcie COST výskumníci študujú ťažkosti, ktorým čelia znevýhodnení mladí dospelí pri vstupe na trh práce a zakladaní rodiny.

Ako ďalej uviedol Drilling: „Zo švajčiarskej strany sme do siete priniesli tému trhu s bývaním. Je to preto, že mať vlastný byt je obzvlášť dôležité pre založenie rodiny, ale veľa mladých ľudí má problém nájsť si ho vo Švajčiarsku.“ Skúsenosti z iných európskych krajín poskytli dôležité nápady na zlepšenie výskumu na túto tému aj vo Švajčiarsku a poukázali na možné riešenia. Ale medzinárodný dialóg nie je žiadna prechádzka ružovým sadom. Ako dodal Matthias Drilling: „Stretávame sa v akcii COST každých šesť mesiacov, vediete takpovediac nepretržitú diskusiu – a navyše ste pod prísnou kontrolou a spochybňovaním.“

Ale presne tak vznikajú tie najlepšie nápady. Matthias Drilling medzitým vykonal vysoko uznávanú štúdiu v rámci tejto COST Action, ktorá nie je jeho prvá. V tejto súvislosti sa mu podarilo zamestnať dvoch utečencov ako výskumných asistentov, ktorí sú na trhu práce obzvlášť znevýhodnení. Pochádzajú z Eritrey a Etiópie a majú magisterské tituly.

Plodný základ pre ďalšie výskumné projekty

V neposlednom rade, ako zdôrazňujú Célia Baroux a Matthias Drilling, účasť v COST Action otvára množstvo ďalších príležitostí. Matthias Drilling sa napríklad práve úspešne uchádzal o doktorandskú sieť s jednou zo svojich bývalých výskumných skupín COST v rámci európskych akcií Marie Sklodowskej Curie (MSCA), zatiaľ čo Célia Baroux je zapojená do mnohých medzinárodných spoluprác ako priamy výsledok jej účasť na COST Action INDEPTH. A vďaka vysokej intenzite štvorročnej výmeny v COST sú siete, ktoré sa raz zavedú, veľmi odolné a prinášajú výhody na mnoho nasledujúcich rokov.

COST: Spojte živé diskusie a cielené projekty

Ceníte si medzinárodný dialóg s angažovanými výskumníkmi? Potom je pre vás európska akcia COST tým pravým miestom. SNSF môže podporiť vašu účasť v existujúcej akcii, spustenie novej akcie alebo implementáciu vášho výskumného projektu ako súčasti akcie. Najbližší termín predkladania COST Actions je 25. október 2023 (predloženie do Európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky) a 20. apríl 2023 pre projekty COST financované SNSF (predloženie SNSF). Švajčiarsko je riadnym členom COST. Preto sú výskumníci so sídlom vo Švajčiarsku oprávnení zúčastňovať sa na všetkých aktivitách COST bez akýchkoľvek obmedzení.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 16. 3. 2023, autor: rpa