Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST posilňuje kariéru pre ERA

V dňoch 26. a 27. októbra 2021 zorganizovalo slovinské predsedníctvo EÚ hlavnú konferenciu o novom Európskom výskumnom priestore (ERA). Konferencia sa konala v kľúčovom čase, keďže diskusie poskytnú vstup pre prijatie politickej agendy ERA, ktorá bude prijatá na zasadnutí Európskej rady pre konkurencieschopnosť 26. novembra 2021.

Rozhodujúcim prvkom efektívneho a dobre fungujúceho Európskeho výskumného priestoru je voľný pohyb výskumníkov naprieč kontinentom. Mobilita výskumníkov je predpokladom napredovania vedy a techniky a COST (European Cooperation in Science and Technology) ponúka tieto programy mobility už viac ako 50 rokov. Počas jedného z úvodných stretnutí riaditeľ COST Ronald de Bruin zdôraznil dôležitosť medzinárodných programov mobility, pretože ponúkajú výskumníkom potrebné splnomocnenie na spoluprácu s kolegami v Európe i mimo nej, čo vedie k dôležitému vedeckému vývoju a prelomom a prináša výhody pre ich kariéry v dlhodobom horizonte.

COST ponúka širokú škálu nástrojov, ktoré umožňujú výskumníkom stretnúť sa a spojiť. V súčasnosti je COST jedným z predskokanov v Európe, keď predstavil granty pre virtuálnu mobilitu. Virtuálna mobilita nabrala na obrátkach a ponúka zaujímavý prístup k mobilite, ktorý pomôže rozšíriť mobilitu v celej Európe. Virtuálna mobilita by mohla prispieť k vyváženejšej cirkulácii mozgov a podporiť krajiny so slabšími výsledkami v oblasti výskumu, aby sa zapojili do cirkulácie znalostí. Okrem toho môže poskytnúť aj podmienky vhodnejšie pre rodinu, a tým pomôcť znížiť nerovnosti v prístupe k možnostiam mobility.

Viac informácií:

Flagship Conference on the new European Research Area (ERA)

European Competitiveness Council

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 29. 10. 2021, autor: rpa