Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST oslavuje 50 rokov spojenia výskumníkov a inovátorov

V roku 2021 si pripomíname 50. výročie programu COST! Zatiaľ čo COST vznikol 22. – 23. novembra 1971, táto špeciálna udalosť si zaslúži viac ako jeden deň, aby sa vzdal hold najpríťažlivejším úspechom, ktoré sa dosiahli v rámci prvého európskeho programu spoločného výskumu. Ministerská konferencia, ktorá sa koná 4. mája 2021, pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ, ponúka skvelú príležitosť na to, aby nás začala vracať ku kľúčovým míľnikom a úspešným príbehom, ktoré sa uskutočnili za posledné polstoročie.

Rastúce nápady prostredníctvom sietí

Počas 50 rokov COST položil základy vedeckej spolupráce na európskej úrovni a odvtedy zapojil do sieťových aktivít viac ako 500 000 výskumných pracovníkov.

Ako uviedol riaditeľ COST Dr. Ronald de Bruin: „COST sa ukázal ako popredný otvorený sieťový nástroj Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktorý vytvára otvorený priestor pre voľný obeh výskumníkov a nápadov s cieľom rozvíjať znalosti a inovácie.“

Vďaka 19 členom v roku 1971 sa COST v priebehu rokov rýchlo rozrástol o ďalších 19 členov, jedného spolupracujúceho člena a jedného partnerského člena. Pozrite si časovú os COST.

V roku 2013 bol COST oficiálne založený ako „COST Association“. Od tej doby sa začal označovať ako COST, čím sa posilnilo jeho poslanie poskytovať otvorené, inkluzívne a interdisciplinárne príležitosti na vytváranie sietí pre výskumných pracovníkov a inovátorov zo všetkých oblastí vedy a techniky (science and technology-S&T) s cieľom posilniť európsku schopnosť adresovať vedecké, technologické a spoločenské výzvy.

S iba 7 „akciami COST“ na začiatku, v súčasnosti COST v financuje 291 akcií na obdobie štyroch rokov. Akcie COST, ktoré sú ľahkým vstupným bodom pre výskumných pracovníkov, tvoria dokonalé prostredie na vytváranie následných konzorcií a spin-off projektov v rámci programu Horizont Európa.

Cesta pokračovala, keď v roku 2017 uzreli svetlo nové doplnkové sieťové aktivity, konkrétne COST Connect, COST Academy, prierezové aktivity COST a pilotný COST Innovators ’Grant. Potom nasledovalo nespočetné množstvo nových príležitostí, vďaka ktorým mohli výskumní pracovníci rásť prostredníctvom vytvárania sietí a zdieľania znalostí, čím sa naďalej zvyšoval vplyv COST na celú spoločnosť.

COST vždy podporoval budovanie kapacít a zvyšovanie obehu mozgov v Európe i mimo nej poskytovaním sietí a vodcovských príležitostí pre začínajúce talenty, čo zase posilňuje a rozširuje vynikajúce spoločenstvá vedy a techniky.

50. výročie je vynikajúcou príležitosťou zamyslieť sa nad našimi minulými úspechmi a zároveň zhodnotiť, čo nás čaká v budúcnosti – a je toho veľa!

Viac informácií:

Program COST

Nová publikácia „50 ROKOV VÝSKUMNÝCH SIETÍ“

Navštívte nový web, ktorý oslavuje COST 50 rokov

Zostaňte naladení a objavte viac o 50-ročných iniciatívach COST.

Sledujte COST na stránkach sociálnych médií s hashtagom: # COST50 rokov.

Twitter: @COSTprogramme

Facebook: @COST.Programme

Linkedin: COST Association – European Cooperation in Science and Technology

Instagram: cost_programme

Zdroj: https://www.cost.eu, https://www.minedu.sk/cost/, zverejnené: 4. 5. 2021, autor: rpa