Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST Open Call 2022

Open Call 2022: 374 submitted proposals before edibility check. Average network size is 40 proposers (main and secondary). Country of main proposer: 35 Member Countries. Gender balance of main proposers 45.2% women and 54.7% men. Main fields of science: natural science (27%) social sciences (26%)
Analýza výzvy COST. Zdroj: COST

20. októbra 2022 bola uzavretá otvorená výzva na nové projektové návrhy COST Action. Priebežná analýza nám ukazuje:

  • veľmi interdisciplinárne návrhy
  • viac žien navrhujúcich ako kedykoľvek predtým
  • obrovské množstvo zastúpených krajín
  • otvorenosť

Ďalšie kroky: 70 nových akcií bude schválených v máji 2023 a ďalšia výzva COST sa otvára v novembri 2022 pre záujemcov o budúce financovanie siete.

Viac informácií:

What are COST Actions?

Zdroj: COST; zverejnené: 26. 10. 2022, autor: rpa