Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čomu sa venujú vedci v „koronových“ projektoch podporených APVV

Čomu sa venujú vedci v „koronových“ projektoch podporených štátom

S pandémiou bojujú vedci na celom svete, tí slovenskí nie sú výnimkou.

Do výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) PP-COVID 2020 sa počas leta 2020 prihlásilo 111 projektov, podporu získalo 24 z nich.

Cieľom výzvy bola podpora výskumu a vývoja súvisiaceho s pandémiou nového koronavírusu COVID-19, do ktorej patril okrem iného napríklad vývoj liekov, vakcín či testov, zdravotníckych pomôcok, vybavenia, diagnostických nástrojov, dezinfekčných prostriedkov alebo nástroje na zber a spracovanie údajov.

Zoznam žiadateľov o podporu na výskum a vývoj

Bližšie informácie o vybraných podporených projektoch:

  • Vývoj vysoko výkonného, citlivého RT-qPCR testu a rýchleho RT-LAMP testu na rozlíšenie SARS-CoV-2 a chrípky (MultiplexDX, s. r. o.)

O projekte: Cieľom projektu je vývoj nových diagnostických nástrojov na posilnenie testovacích schopností Slovenska. Ide o zlepšenie citlivosti a špecifickosti nášho súčasného diagnostického kitu vDetect COVID-19 RT-qPCR, vývoj multiplexového testu, rýchleho testu a testov RT-qPCR a RT-LAMP na chrípku A a B, ktoré sa môžu použiť v spojení s testom SARS-CoV-2 na účinnú diferenciáciu jednotlivcov vykazujúcich príznaky oboch vírusov.

  • Cielená inhibícia SARS-CoV-2 pomocou RNA inhibítora novej generácie (SELECTA BIOTECH SE)

O projekte: Výskum inhibítorov (tlmičov) účinných voči virálnym proteázam main protease Mpro a papain-like protease PLpro vírusu SARS-CoV-2, ktoré patria medzi kľúčové ciele inhibície replikácie vírusu. Projekt nadväzuje na predbežné výsledky.  

  • Vývoj zariadenia na leštenie dielov pľúcnych ventilácií (STU BA, MTF STU)

O projekte: Povrch výrobkov určených pre biologicky aktívne prostredie musí mať (okrem iného) čo najhladší povrch, aby sa na ňom čo najmenej zachytávali mikroorganizmy. Obvykle sa hladkosť zabezpečuje elektrochemicky s použitím agresívnych látok, ktoré predstavujú veľkú ekologickú aj finančnú záťaž. Alternatívou je elektrolyticko-plazmové leštenie. Cieľom projektu je zabezpečiť vývoj technologického zariadenia pre plazmové leštenie v elektrolyte a realizácia prototypu, ktorý by mohol byť použiteľný vo výrobnom procese.

  • Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s ochorením COVID-19 (Centrum experimentálnej medicíny SAV)

O projekte: Kým zlyhanie dýchacích orgánov je hlavnou príčinou úmrtnosti na COVID-19, veľký počet pacientov vykazuje aj kardiovaskulárne poruchy. Pochopenie základných mechanizmov kardiovaskulárnych komplikácií spojených s ochorením COVID-19 je veľmi dôležité v otázke dosiahnutia účinnej liečby a zníženia úmrtnosti na COVID-19.

  • Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom znížiť riziko prenosu vírusu COVID-19 (SF ŽU v Žiline)

O projekte: V súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19, ale aj iných vírusových a bakteriálnych ochorení, je veľmi efektívne nútené vetranie. Nútené vetranie je však energeticky náročné a napriek tomu, že je prikázané legislatívou, mnohé zariadenia si ho nemôžu dovoliť prevádzkovať alebo modernizovať. Projekt sa zameriava na optimalizáciu distribučných elementov s variabilným prietokom a rýchlosťou prúdenia vzduchu.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; APVV, zverejnené: 18.1.2021, autor: rpa