Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čo ponúka iniciatíva CASSINI vesmírnym podnikom?

CASSINI Initiative
Zdroj: CASSINI Space Entrepreneurship Initiative

CASSINI je iniciatíva Európskej komisie na podporu podnikateľov, startupov a malých a stredných podnikov vo vesmírnom priemysle v rokoch 2021-2027. Iniciatíva je otvorená pre všetky oblasti Vesmírneho programu Únie a pokrýva tak upstream (t. j. nanosaty, nosné rakety atď.), ako aj downstream (t. j. produkty/služby umožnené vesmírnymi údajmi atď.) CASSINI zahŕňa fond vo výške 1 miliardy EUR, hackathony a mentoring, ceny, podnikateľský akcelerátor, možnosti partnerstva a matchmakingu.

CASSINI Hackathony & Mentoring

Celoeurópske hackathony CASSINI sú významnou príležitosťou na rozvoj nápadov na digitálne aplikácie založené na vesmírnych údajoch vrátane satelitných snímok a služieb určovania polohy.

  • Piaty ročník CASSINI Hackathon sa koná súčasne na 10 rôznych miestach 24. – 26. marca 2023.

Viac informácií

CASSINI Matchmaking

CASSINI Matchmaking ponúka startupom, scaleupom a malým a stredným podnikom postupnú podporu pri príprave na nadviazanie kontaktov s investormi a korporáciami. Účastníkom pomôže zlepšiť ich schopnosť prilákať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá.

Viac informácií

Ceny a súťaže

Táto iniciatíva CASSINI v súčasnosti zahŕňa súťaž myEUspace a cenu CASSINI za digitálne vesmírne aplikácie.

  • Termín na predkladanie návrhov do súťaže myEUspace (track “Produkt”): 25. apríl 2023

  • Termín na predkladanie prihlášok pre námornú cenu CASSINI: 3. máj 2023

Viac informácií

CASSINI Business Accelerator

Jedná sa o šesťmesačný akceleračný program, ktorý účastníkom ponúka špičkový obchodný a investičný koučing, školenia, podujatia a ďalšie aktivity. Stretáva sa v ňom 20 najlepších vesmírnych startupov v Európe.

  • Termín na predkladanie prihlášok do prvého ročníka akcelerátora: 31. marec 2023

Viac informácií

Prístup k financiám

Cieľom tohto nástroja CASSINI je umožniť oveľa väčšiemu počtu vesmírnych spoločností získať rizikový kapitál. Poskytuje kapitál fondom rizikového kapitálu, ktorý sa má investovať do spoločností so sídlom v EÚ, ktoré vyvíjajú a uvádzajú na trh vesmírne technológie a digitálne služby využívajúce vesmírne údaje.

Viac informácií

Zdroj: www.cassini.eu/cassini-initiative, zverejnené: 23.3.2023, autor: kha