Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čo nám naznačujú výsledky prvej fázy séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV

3D ilustrácia, nápis Covid-19 uprostred davu figúrok. Zdroj: iStockphoto.com

V Biomedicínskom centre SAV aktuálne realizujú séroepidemiologickú štúdiu, ktorej cieľom je zistiť výskyt protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 u zamestnancov SAV. Očakáva sa, že výsledky štúdie pomôžu optimalizovať stratégiu epidemiologického monitorovania prostredia SAV vo vzťahu k riziku ochorenia COVID-19. Získané údaje tiež môžu prispieť k udržateľnosti činnosti organizácií SAV v priebehu jesennej a zimnej sezóny. Okrem toho štúdia rozšíri poznatky o protilátkovej odpovedi na očkovanie a/alebo infekciu a o obrannej funkcii protilátok voči šíreniu infekcie a ochoreniu COVID-19.

Testovanie zamestnancov organizácií SAV sa koná výlučne na dobrovoľnej báze na základe informovaného súhlasu účastníkov, s  povolením Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja. Na analýzu protilátok sa využíva kapilárna krv vo forme vysušených kvapiek, získaná samoodberom z prsta. Analýza sa uskutočňuje pomocou ELISA metódy určenej na detekciu protilátok špecifických pre S proteín vírusu SARS-CoV-2.

V týchto dňoch ukončili prvú fázu štúdie určenú pre tých zamestnancov SAV, ktorí boli v čase odberu najmenej 14 dní po druhej dávke očkovania akoukoľvek vakcínou alebo minimálne 14 dní po prekonaní ochorenia COVID-19 (bez ohľadu na očkovací status).

Predbežné výsledky sú veľmi povzbudivé. Z vyše 800 doteraz vyšetrených vzoriek bolo 88% vysoko pozitívnych na prítomnosť protilátok, 9 % bolo pozitívnych a cca 3 % negatívnych. Hodnota vysoko-pozitívneho nálezu pre ELISA test EuroImmun, ktorý bol použitý v štúdii, bola určená na základe odporúčania americkej liekovej agentúry FDA (str. 9 dokumentu).

Z vyhodnotenia predbežných výsledkov je zrejmé, že vakcíny navodia silnú protilátkovú odpoveď a že aj po prekonaní infekcie sa hladina protilátok očkovaním významne zvýši (viď grafické znázornenie na konci článku). Zatiaľ nie je presne definovaný vzťah medzi hladinou protilátok a ich obrannou funkciou u konkrétneho jedinca, keďže riziko infekcie a priebeh ochorenia ovplyvňujú ďalšie zložky imunity, stav organizmu a vlastnosti vírusových variantov. Napriek tomu sú protilátky nepochybne dôležitou súčasťou imunitnej obrany proti ochoreniu COVID-19, o čom svedčí aj ich cielené využitie v liečbe tohto ochorenia.

Výsledky prvej fázy štúdie budú účastníkom doručené v priebehu tohto týždňa prostredníctvom organizácií SAV v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Séroepidemiologická štúdia bude pokračovať druhou fázou začiatkom augusta 2021, s možnosťou zapojenia sa tých zamestnancov SAV, ktorí sa prvej fázy nezúčastnili.

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 15. 7. 2021, autor: rpa