Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Členstvo v RegHub 2.0

No alt text provided for this image

Chcete, aby mal váš región alebo mesto priamy vplyv na úrovni EÚ? Požiadajte teraz o členstvo v RegHub 2.0! Sieť regionálnych centier (RegHub) hľadá nových členov, ktorí by svojimi miestnymi skúsenosťami prispeli k tvorbe politiky EÚ.

Sieť regionálnych centier (RegHub) Európskeho výboru regiónov (CoR) je sieť európskych regiónov a miest, ktorá hodnotí vykonávanie politík EÚ. Bola spustená v roku 2018 a v súčasnosti má 36 členov. Sieť pozostáva z regionálnych a miestnych verejných činiteľov („kontaktné miesta“), ktorí zhromažďujú technickú spätnú väzbu od zainteresovaných strán o ich skúsenostiach s implementáciou existujúcich politík EÚ „v praxi“. RegHub zhromažďuje tieto informácie zo svojich kontaktných miest prostredníctvom cielených konzultácií, ktoré sú preložené do všetkých jazykov EÚ. To znamená, že zainteresované strany môžu predložiť svoje príspevky v materinskom jazyku. Kontaktné miesto potom zhromaždí informácie do „správ o vykonávaní“, ktoré CoR zapracuje do rôznych hodnotení politík EÚ. Sieť tak prispieva k tvorbe politík EÚ v miestnej a regionálnej perspektíve a rozširuje svoju základňu poznatkov.

Ako prihlásiť región alebo mesto?

Vyplnením a odoslaním formuláru žiadosti v angličtine. Ďalšie informácie získate na adrese RegHub@cor.europa.eu. Termín podania žiadosti: 30. november 2020

Viac informácií

Zdroj: https://cor.europa.eu, zverejnené: 6.11.2020, autor: rpa