Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Členské štáty EÚ podporujú inovačný program Komisie

scientists in a lab
Nová európska inovačná agenda. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Schválenie sa očakáva v decembri 2022, avšak ministri pre výskum chcú rozšíriť zameranie programu nad rámec hlbokých technológií (deep tech), aby zahŕňali inovácie vo všetkých ich formách.

Ministri výskumu EÚ sú pripravení schváliť plán EÚ na zvýšenie inovačnej kapacity po zverejnení ich návrhu záverov o Novej európskej inovačnej agende, ktorý Európska komisia predložila v júli 2022.

Existujú však rozdiely v názoroch na cestu k premene EÚ na inovačnú veľmoc, pričom ministri výskumu požadujú väčšiu úlohu pre rôzne formy inovácií, a nie súčasné zameranie programu na hlboké technológie, ktoré sa opierajú o významný vedecký a technický pokrok.

Ako uviedol pre Science|Business diplomat EÚ: „Dôraz, ktorý chceli členské štáty týmito závermi klásť, bol, že nejde len o hlboké technologické inovácie, ale o všetky typy inovácií. Ak porovnáte zmeny, [návrh] kladie dôraz na sociálne, kultúrne a iné typy inovácií.“

Vlády sa tiež chcú uistiť, že sa Komisia nesnaží znovu vynájsť koleso s novými iniciatívami a orgánmi, ale namiesto toho formuje inovačnú agendu okolo existujúcich organizácií vrátane univerzít, výskumných organizácií a podnikateľských inkubátorov.

Pripravovaný dokument je v súlade s názorom výskumnej komunity. Ako uviedol Jan Palmowski, generálny tajomník Cechu európskych univerzít s intenzívnym výskumom: „Zameranie na hranice je niečo, čo veľmi vítame. Posúva to, čo bol návrh na hĺbkovú technologickú inováciu, do širšej agendy. Uznáva dôležitosť výskumu, vrátane základného výskumu, a dôležitosť všetkých hráčov.“

Naberanie hybnosti

Inovačná agenda je pokusom Komisie pomôcť Európe dobehnúť USA a Čínu v pretekoch o technologickú nadvládu. Európa investuje do inovácií oveľa menej súkromného kapitálu ako jej konkurenti a snaží sa rozvinúť svoje start-upy na vyspelé spoločnosti. Program sa tiež považuje za výzvu pre európsky priemysel, aby vyvinul domáce technológie na riešenie výziev, ako je prechod na zelené hospodárstvo.

Cieľom päťstupňového programu, ktorý presadzuje komisárka EÚ pre výskum Mariya Gabriel, je pomôcť spoločnostiam škálovať; umožniť experimentovanie a verejné obstarávanie; posilniť inovačné ekosystémy; podporovať talent; a zlepšiť nástroje tvorby politiky.

Závery, ku ktorým dospeli ministri výskumu, signalizujú, že členské štáty EÚ s plánom súhlasia, čo dáva Komisii vplyv. Pre ministrov je to šanca vyjadriť svoj názor na to, ako by sa mali podporovať inovácie v Európe.

Inovačný program nemá priame financovanie, no výskumníci sú radi, že sa začalo diskutovať o tom, ako lepšie podporovať inovácie v čase, keď Brusel smeruje k veľkému preskúmaniu svojich výskumných programov a pripravuje plány na niekoľko nasledujúcich rokov.

Pre univerzity je diskusia šancou zdôrazniť význam investícií do základného výskumu, ktorý je základom inovácií, čo je úloha, ktorú členské štáty uznávajú. Ako ďalej uviedol Palmowski: „Je to skutočne v súlade s logikou univerzitnej stratégie. Musíme použiť text ako základ pre ďalšiu konverzáciu a nápady.“

Ministri výskumu podporia aj členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie. S rozpočtom EÚ stanoveným na nasledujúcich päť rokov je z hľadiska peňazí len malý manévrovací priestor, no niektorí sa domnievajú, že oznámenie Komisie už vyvolalo rozruch, aby sa obnovila snaha pomôcť európskym start-upom a inovátorom uspieť. Ako dodal na záver diplomat EÚ: „Myslím si, že dynamika je tam. Oznámenie otvorilo diskusiu.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 21. 11. 2022, autor: rpa