Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)

Infographic, SDG 9 in the EU: industry, innovation and infrastructure
SDG 9 v EÚ: Priemysel, inovácie a infraštruktúra. Zdroj: Eurostat

Chcete zistiť koľko jednotlivé krajiny investujú do výskumu a vývoja (R&D)?

Interaktívnym spôsobom skontrolujte pokrok svojej krajiny smerom k cieľu trvalo udržateľného rozvoja (SDG 9) „Priemysel, inovácie a infraštruktúra“ a porovnajte ho s ostatnými.

Aké sú ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG)?

Cieľ udržateľného rozvoja, ktoré prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 2015, poskytujú nový globálny politický rámec zameraný na ukončenie všetkých foriem chudoby, boj proti nerovnostiam a boj proti zmene klímy. Sú rozdelené do 17 cieľov, ktoré sa týkajú sociálnych, ekonomických a environmentálnych aspektov.

Prečo je pre nás SDG dôležitý?

Témy, ktorým sa venujú, sa dotýkajú mnohých častí vášho života, života vašej rodiny a priateľov, ako aj budúcnosti vašej krajiny. Cieľom podskupiny ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja EÚ, ktoré sú tu uvedené, je pomôcť vám lepšie sa vžiť do tejto témy a poskytnúť štatistiky, aby ste mohli lepšie pochopiť a zhodnotiť súčasnú situáciu vo vašej krajine.

Prečo používať túto digitálnu publikáciu?

Chcete zistiť, ako je na tom vaša krajina v oblasti životných a pracovných podmienok, vzdelávania, zmeny klímy a inovácií? Interaktívne vizualizácie vrhajú svetlo na tieto a mnohé ďalšie aspekty: skúmajte trendy a porovnávajte svoju krajinu s inými európskymi krajinami.

Viac informácií:

SDGs &me

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat; zverejnené: 29. 9. 2022, autor: rpa