Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra profesorovi Viktorovi Milatovi

Ocenenie SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc. Zdroj: SAV

Predsedníctvo SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc. ako výraz uznania jeho vysokých vedeckých a odborných kvalít. Riaditeľ Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU si ocenenie na pôde akadémie prevzal v piatok 24. februára 2023 z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka. 

„Je mi cťou, že Slovenská akadémia vied dnes môže oceniť dlhoročného predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti. Aj vďaka osobnosti profesora Milatu má akadémia dobré vzťahy so Slovenskou technickou univerzitou. Jeho postoje k SAV a pochopenie som si vždy vážil a vážim,“ konštatoval v úvode predseda SAV Pavol Šajgalík a zdôraznil, že „ocenenie získava nielen výborný chemik, ale aj výnimočný človek a priateľ“.

Ing. Viktor Milata ukončil štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1981. V roku 2010 získal vedeckú hodnosť DrSc. s témou Aktivované enolétery – ich príprava, vlastnosti a využitie v syntéze biologicky aktívnych zlúčenín. Prof. Viktor Milata pôsobí na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, tento ústav vedie od roku 2017 ako riaditeľ. Ako uviedol v slávnostnom laudáciu Juraj Koppel, podpredseda SAV: „Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä heterocyklickým zlúčeninám, ich spektrálnym vlastnostiam a nomenklatúre, kde publikoval viac ako 150 WOS publikácií, ktoré boli citované viac ako 900-krát doma i v zahraničí. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v oblasti aktivovaných enoléterov, chinolónov, pyrazolov a benzazolov.“ 

Prof. Viktor Milata je od roku 2015 predsedom Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV, členom Komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (od roku 2017 podpredseda). Ešte počas štúdia na vysokej škole sa stal členom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV, dlhší čas pôsobil vo funkcii podpredsedu a predsedu tejto významnej vedeckej spoločnosti. V súčasnosti je čestným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a je členom Dozornej rady Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Ako doplnil J. Koppel: „Profesor Milata patrí k ľuďom s veľkým nadhľadom a zodpovedne rieši aktuálne problémy v širokom akademickom kontexte. Je častým posudzovateľom vo viac ako 20 vedeckých časopisoch a v grantových agentúrach. Organizoval viaceré významné medzinárodné vedecké konferencie v oblasti chémie, na ktorých vystúpili nositelia Nobelovej ceny.“ 

Ako uviedol v emotívnej ďakovnej reči prof. V. Milata a neskrýval dojatie: „Som nesmierne poctený, že som mohol prevziať toto ocenenie.“ Ďakoval najmä svojej rodine, ktorá mu umožnila venovať sa vedeckej práci aj na dobrovoľnej báze. „Časť svojho života som naplno venoval službe chemickej komunite a aj za to som životu vďačný,“ dodal V. Milata, aj vďaka ktorému patrí Slovenská chemická spoločnosť medzi najúspešnejšie vedecké spoločnosti.

“Srdečne blahoželám. Veľmi ma teší, že SAV takto poctila nielen vás, ale aj našu univerzitu,” zablahoželal prof. Milatovi rektor STU Oliver Moravčík.

Zdroj: https://www.stuba.sk; https://www.sav.sk, zverejnené: 27. 2. 2023, autor: rpa