Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Česko sa ujalo predsedníctva v Rade EÚ, aktívne sa na ňom podieľa Akadémia vied ČR

Zahlavi
Česko sa ujalo úlohy predsedníckej krajiny v Rade EÚ. Zdroj: https://www.avcr.cz

1. júla 2022 sa Česko ujalo úlohy predsedníckej krajiny v Rade EÚ. Jeho úlohou bude po dobu šiestich mesiacov viesť zasadnutia rady, určovať agendu a hľadať kompromisy medzi EÚ-27. Do predsedníctva sa tematicky zapája aj Akadémia vied ČR. Rozvíjať bude tri hlavné témy: bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných organizmov, nízkoemisnú energetiku a odolnú spoločnosť.

Prvý okruh (bezpečnosť potravín a GMO) reaguje na očakávané problémy spojené s nedostatkom potravín a prebiehajúcou klimatickou zmenou. Súčasne vychádza z nedávnych objavov v molekulárnej genetike, ktoré vedú k pokrokom v cielenom editovaní genómu poľnohospodárskych plodín.

Druhou oblasťou je vývoj nízkoemisných a bezpečných riešení v energetike s dôrazom na čistú jadrovú energiu. Program reaguje na jednu z najaktuálnejších celoeurópskych tém.

Treťou prioritou je potom odolná spoločnosť. Zahŕňa sociologický, filozofický i ekonomický výskum, možnosti, ako zlepšovať dôveru v štátne inštitúcie alebo zvyšovať odolnosť spoločnosti pred šírením dezinformácií.

Trojica prioritných tém nadväzuje na programy Stratégie AV21 a reaguje na konkrétne výzvy súčasného sveta. Ako pomenovala jednotiacu ideu predsedníčka AV ČR Eva Zažímalová: „Je potrebné zaistiť dostatok potravín, ale aj udržateľnú energetiku – a to pre spoločnosť sebavedomú, sebestačnú a konkurencieschopnú, odolnú voči krízam, ktoré ešte len prídu.“

Zelená pre nové metódy šľachtenia?

Európski vedci už dlhší čas volajú po tom, aby EÚ povolila možnosť využívať nové metódy šľachtenia plodín prostredníctvom technológií CRISPR. Ako sa uvádza v materiáloch AV ČR k predsedníctvu: „Akadémia vied je presvedčená, že tieto prelomové metódy editácie genómu sú nielen dostatočne vedecky prebádané a preukázateľne bezpečné, ale s ohľadom na ich jednoduchosť, cielenosť, presnosť, relatívne nízke náklady a flexibilitu predstavujú v kontexte rozširujúceho sa spektra výziev pre poľnohospodársky sektor EÚ vysoko žiadaný a potrebný nástroj.“

O problematike bolo písané napríklad v článku Zelená pre genetické úpravy plodín? Vedci by kritikou pravidiel mohli vyvolať zmenu na webe AV ČR. Akadémia vied k nemu vydala aj expertné stanovisko pre zákonodarcov s názvom Genetické modifikácie plodín (na stiahnutie v pdf). Téma sa rieši v rámci Stratégie AV21 vo výskumnom programe Potraviny pre budúcnosť.

Energetická bezpečnosť v kontexte vojny na Ukrajine

Vedecké priority českého predsedníctva sa dávali dokopy ešte skôr, ako Rusko napadlo Ukrajinu – s vojnovým konfliktom potom témy dostali úplne nový rozmer. Napríklad práve energetika. Vplyvom vojny sa zvyšujú ceny energií a jasne sa ukazuje zraniteľnosť Európy, čo sa týka dostupnosti zdrojov a závislosti od ruského zemného plynu.

Rastie teda tlak na diverzifikáciu zdrojov v energetickom mixe, čo je oblasť, ktorej sa venujú aj výskumníci v Akadémii vied ČR. Zaoberajú sa konkrétne jadrovou energetikou, fotovoltaikou, ale aj vývojom zdrojov energie z termojadrovej fúzie.

Téme sa venovali okrem iného v článku Výmena dvoch Sĺnk: jadrová fúzia sľubuje bezpečnú a čistú budúcnosť, v rozhovore s Radomírom Pánkom z Ústavu fyziky plazmy AV ČR Vízia pre energiu budúcnosti nadobúda konkrétne obrysy vďaka novému tokamaku alebo s Jiřím Pleškom z Ústavu: Bez jadrových elektrární sa v Česku nezaobídeme, uviedol predseda Komisie pre energetiku.

Sme ako spoločnosť dostatočne odolní?

Treťou, ale rozhodne nemenej dôležitou prioritou, potom je Odolná spoločnosť, ktorá vychádza z rovnomenného programu v rámci Stratégie AV21. Odolnosť označuje schopnosť systému vyrovnať sa úspešne, či dokonca rastovo s krízou, s nečakanou alebo ohrozujúcou udalosťou, so zmenou životných podmienok. Takou krízou pre spoločnosť bola v posledných rokoch bezpochyby pandémia Covid-19 a v posledných mesiacoch potom vojna na Ukrajine.

Ako uviedla Alice Koubová z Filozofického ústavu ČR, koordinátorka programu: „Hlavnou akciou bude konferencia Facets of Resilience, ktorú organizujem s Petrou Guasti a ktorá sa koná 21. až 23. novembra 2022. Chceme otvoriť zásadné otázky súčasnej spoločnosti naprieč vedou, inštitúciami štátnej správy a verejnou sférou.“

České predsedníctvo v rade EÚ začalo 1. júla 2022 a potrvá do konca roku 2022. Štafetu vo vedení EÚ po Česku prevezme Švédsko. Viac informácií na webe venovanom predsedníctvu.

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 15. 7. 2022, autor: rpa