Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Českí výskumníci z ČVUT vyvinuli systém, ktorý pomocou umelej inteligencie deteguje streľbu i typ zbraní

Prof. Jan Holub, vedúci Katedry merania FEL ČVUT. Zdroj: https://www.cvut.cz

Systém je schopný nielen počas niekoľkých sekúnd detegovať streľbu a určiť polohu strelca, ale aj odhadnúť kaliber a typ použitej zbrane. Na identifikácii typu zbrane sa podieľa umelá inteligencia, vďaka tomu systém z Katedry merania Elektrotechnickej fakulty (FEL) ČVUT prevyšuje existujúce dostupné technológie. Akustický detektor, ktorý je schopný odlíšiť streľbu od falošných poplachov s úspešnosťou 99 %, bude využiteľný ako pre špeciálne vojenské, tak aj civilné využitie v budovách, ako sú školy či nemocnice, ale aj v mestskej zástavbe.

Výskumný tím katedry merania FEL ČVUT sa zaoberá akustickou detekciou streľby od roku 2016. Štvrtá, najnovšia verzia vyvíjaného detektora sa skladá zo samostatných meracích jednotiek, pričom každá jednotka obsahuje dva mikrofóny a neustále monitoruje okolie, a vzdialeného servera, kde v prípade možnej hrozby dochádza k identifikácii zdroja udalosti a jej lokalizácii.

Ako technológia funguje? „Prvý krok je rozhodnúť, či išlo o výstrel alebo o neškodný zvuk. Pokiaľ išlo o streľbu, jednotka odošle zaznamenané príznaky udalosti spolu so svojou aktuálnou polohou a smerom, odkiaľ vychádza streľba, na vzdialený server, ktorý je schopný vyhodnotiť, z akého typu zbrane sa strieľa a o aký kaliber sa jedná. To všetko prebehne autonómne bez zásahu človeka v priebehu niekoľkých sekúnd,“ opisuje proces prof. Jan Holub, vedúci Katedry merania FEL ČVUT.

Výskumníci pri stanovení typu a kalibru zbrane využívajú umelú inteligenciu, ktorá pracuje s rozsiahlou databázou záznamov streľby z rozličných typov zbraní a streliva. „Vzorky nástrelov sme zhromaždili počas siedmich rokov práce na projekte, a to ako na strelniciach, tak v mestskej zástavbe či ďalších prostrediach. Táto databáza akustických signálov sa stala základom pre pokročilé metódy klasifikácie streľby s využitím neurónových sietí a nástrojov strojového učenia,“ vysvetľuje prof. Holub hlavnú prednosť vyvíjanej technológie.

„Zariadení pre akustickú detekciu streľby existuje vo svete viac, ale väčšina z nich typ zbrane rozlíšiť nedokáže. My sme vďaka zapojeniu umelej inteligencie najďalej čo sa týka schopnosti určiť typ zbrane,“ dodáva Dr. Jakub Svätoš, ktorý s prof. Holubom na vývoji technológie spolupracuje.

Bezprostredné informácie o čase a mieste streľby z určitého typu zbrane na monitorovaných verejných miestach môže byť úplne zásadné pre včasný a efektívny zásah Polícia ČR či iných zložiek spadajúcich pod Ministerstvo vnútra ČR. Práve bezpečnostné zložky štátu či orgány mestskej správy budú primárnym užívateľom vyvíjaného systému, napr. v rámci konceptu Smart Cities.

Popri tom, že vyvíjaný systém akustickej detekcie je schopný dodávať podstatné informácie o použití strelnej zbrane na verejnosti, vidí prof. Jan Holub prínos vyvíjaného systému v psychologickom odstrašení prípadného strelca.

Akademici dávajú k dispozícii svoje know-how

Akustický systém detekcie streľby je vo fáze prototypu a jeho autori neplánujú priamo sa angažovať v jeho výrobe. „Nemáme ako akademici kapacitné, logistické ani organizačné zázemie preto, aby sme túto technológiu vyrábali, inštalovali a garantovali určitú úroveň s tým spojených služieb, ale sme pripravení poskytnúť svoje know-how výrobcovi, ktorý toto zázemie mať bude. Boli by sme radi, keby výsledky nášho výskumu našli uplatnenie v praxi vo forme konkrétneho produktu, obzvlášť s tým, ako sa táto téma stala aktuálnou v závere roka. Výsledky publikačnej činnosti vo vedeckých časopisoch nám potvrdzujú, že sa nám podarilo vyvinúť technológiu, ktorá je v tejto chvíli ojedinelá,“ uzatvára prof. Ján Holub.

Výskumný tím z FEL ČVUT je v kontakte s agentúrou Office for Naval Research, ktorá koordinuje a sponzoruje výskumné aktivity a technologický vývoj Námorných síl a Námornej pechoty Spojených štátov amerických. Systém im bol prezentovaný a zástupcovia ONR-G sa zaujímajú o jeho vlastnosti.

Zdroj: https://www.cvut.cz, zverejnené: 10. 1. 2024, autor: rpa