Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Českí vedci skúmajú hmotu silným spektrometrom

Spektrometer s nukleárnou magnetickou rezonanciou s magnetickým poľom 295-krát silnejším ako Zem umožňuje výskumníkom z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Česku prispieť k pokroku v oblasti materiálovej vedy.

Tento stroj je súčasťou neustáleho úsilia univerzity v severozápadnom regióne Česka poskytovať špičkové výskumné zariadenia pre zamestnancov a študentov. Lekári bežne používajú také spektrometre na neinvazívne snímanie ľudských tkanív v reálnom čase. V tomto prípade sa použije na skúmanie zloženia a molekulárnej štruktúry rôznych druhov materiálov.

Je vybavený výkonným supravodivým magnetom ochladeným na mínus 270 ° C pomocou tekutého hélia a dusíka. Univerzita J. E. Purkyňe je prvou v regióne, ktorá si takéto zariadenie zaobstarala, a zabezpečí, že vedci už nebudú musieť posielať vzorky do Prahy na analýzu.

Spektrometer bol zakúpený v rámci projektu U21 – Kvalitný výskum a vývoj pre konkurencieschopnosť – financovaného z ERDF, ktorý má celkový rozpočet 866 714 EUR (22 341 431 Kč).

Zdroj: EK, zverejnené: 23.2.2021, autor: rpa