Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Českí vedci našli génovú mutáciu, ktorá spôsobuje závažnú chorobu

Výskum na Univerzite Karlovej

Lekárom a vedcom z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) a 3. lekárskej fakulty UK sa po šestnástich rokoch bádania podarilo ako prvým na svete nájsť mutáciu, ktorá by mohla byť zodpovedná za nebezpečnú chorobu zvanú AA amyloidóza. Spolu s týmto prelomovým objavom tiež navrhujú účinnú liečbu.

AA amyloidóza je síce nie príliš časté, ale veľmi závažné ochorenie, ktoré môže viesť k fatálnemu zlyhaniu obličiek a smrti. Vzniká ako dôsledok chronického zápalu alebo infekcie. V posledných rokoch sa ale zvyšuje podiel pacientov, u ktorých sa táto choroba objavuje bez zjavnej základnej príčiny, čo znemožňuje ich liečbu.

Ako vysvetlil jeden z autorov výskumu Jakub Sikora: „AA amyloidóza je choroba, pri ktorej v dôsledku dlhodobého zápalu dochádza k nadmernej produkcii bielkoviny SAA1. Tá sa zhlukuje a ukladá v rôznych orgánoch tela a významne zhoršuje ich funkciu. Zďaleka najčastejšie sú postihnuté obličky.“ Liečba pacientov s AA amyloidózou preto zatiaľ spočívala iba v kompenzácii ich základného ochorenia. Existuje ale aj skupina pacientov s touto chorobou, ktorí žiadnym chronickým zápalovým alebo infekčným ochorením netrpia, a lekári nemajú, ako ich liečiť.

Špekulovalo sa, že u nich by choroba mohla byť dedičná a vznikať v dôsledku mutácií priamo v géne SAA1. Od roku 2006 to skúmali vedci v Prahe. Zamerali sa na hľadanie rodiny, kde sa táto choroba šíri cez generácie. Keď ju našli, zamerali sa na štyri generácie niekoľkých vetiev jednej takej rodiny.

Prelomový objav prinesie pacientom šancu na diagnózu aj liečbu

Vedci dohľadávali staré pitevné protokoly a tkanivové vzorky zosnulých príbuzných. Žijúcich členov rodiny z rôznych častí republiky potom vedci sledovali a skúšali ich liečiť. Ako zdôraznil Sikora: „Podstatné je, že sme po 16 rokoch komplexného klinického sledovania, analýz tkanív a proteínov a nakoniec aj celogenómovom sekvenovaní u všetkých pacientov v rodine identifikovali zdieľanú príčinnú mutáciu v géne SAA1, ktorá významne zvyšuje produkciu tejto bielkoviny. Našli sme tak ako prví na svete rodinu, v ktorej sa AA amyloidóza dedí na podklade mutácie priamo v géne SAA1.“

Okrem toho sa ukázalo, že pre týchto pacientov môže existovať účinná liečba. Lekári im nasadili monoklonálnu protilátku tociliziumab (liek v súčasnosti tiež používaný v liečbe Covidu-19), ktorý blokuje regulátor imunitnej reakcie – cytokín interleukín 6. Výsledkom je prelomový objav, publikovaný v prestížnom odbornom časopise Kidney International, ktorý časti pacientov s AA amy dáva do budúcnosti šancu na diagnózu aj liečbu.

Ako uzatvorila profesorka Romana Ryšavá, ktorá pacientov liečila: „Osobne si myslím, že tieto zistenia povedú k rýchlejšej diagnostike a identifikácii ďalších chorých s AA amyloidózou, u ktorých nie sme schopní odhaliť základné vyvolávajúce ochorenie. Dnes je to 15 až 20 % všetkých pacientov s AA amyloidózou. Správna diagnóza u nich pomôže začať liečbu skôr, než dôjde k masívnemu ukladaniu bielkoviny do tkanív. Podávanie tocilizumabu je čiastočne efektívne, ideálne by ale bolo začať vývoj liekov cielených priamo na SAA1 či iné (zatiaľ neidentifikované) mutované gény na báze monoklonálnych protilátok či malých interferujúcich RNA.“

Zdroj: ČT24; UK, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa