Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Česká akadémia vied spustila stáže pre vedcov z Ukrajiny

Zahlavi
Stáže pre vedcov z Ukrajiny na Českej akadémii vied. Zdroj: https://www.avcr.cz

Pokračovať vo výskume v bezpečnom prostredí – to je cieľom stáží programu Researchers at Risk Fellowship, ktorý schválila Akademická rada AV ČR. V tomto roku sa stáže zamerajú na žiadateľov z Ukrajiny, potom sa program rozšíri o ďalšie krajiny, kde vedcov ohrozuje vojna či prenasledovanie. Do konca roka 2023 chce Akadémia vied takto podporiť najmenej päť desiatok ukrajinských vedcov.

Do programu Researchers at Risk Fellowship sa môžu do konca septembra 2022 hlásiť výskumní pracovníci všetkých odborov, a to ako vedci, tak doktorandi, teda študenti doktorandského študijného programu alebo jeho ekvivalentu, a tiež postdoktorandi, ktorí už doktorandský študijný program alebo jeho ekvivalent absolvovali.

Návrh podáva pracovisko AV ČR, ktoré žiadateľa zaraďuje do svojho výskumného tímu alebo oddelenia. Finančnú podporu formou dotácie poskytne AV ČR do 31. decembra 2023. Hrubá mzda podporených pracovníkov dosiahne – podľa výšky pracovného úväzku – približne 45 000 CZK mesačne.

Ďalšie rizikové krajiny

Prostredníctvom tohto programu sa Akadémia vied zaraďuje medzi prestížne zahraničné inštitúcie, ktoré ponúkajú podobnú podporu, napríklad v Nemecku alebo USA. Ako zdôraznila predsedníčka Akadémie vied SR Eva Zažímalová: „Posilňovať akademické slobody na celom svete je v súlade s poslaním AV ČR a jej etickými hodnotami.“

Program Researchers at Risk Fellowship sa môže s ohľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu postupne rozširovať o ďalšie krajiny, v ktorých vedci nemôžu pokračovať vo svojej práci kvôli ozbrojenému konfliktu, politickému alebo náboženskému prenasledovaniu.

Viac informácií pre ukrajinských vedcov a vedkyne a ich rodiny nájdete v sekcii Pomoc Ukrajine, v angličtine Help for Ukraine.

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 21. 3. 2022, autor: rpa