Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERN zverejnil správu o transfere znalostí za rok 2022

Správa CERN o transfere znalostí za rok 2022. Zdroj: CERN

Správa z roku 2022 sa osobitne zameriava na päť oblastí transferu znalostí: životné prostredie, zdravotná starostlivosť, digitálne technológie, kvantové technológie a letecký a kozmický priemysel. Zahŕňa aj príklady možností financovania zamestnancov CERN-u, projekty financované EÚ so silnou zložkou transferu znalostí a ďalšie.

Dokument je teraz dostupný online spolu s predchádzajúcimi vydaniami.

CERN je domovom niektorých z najkomplexnejších vedeckých prístrojov na svete, ktoré fyzici používajú na skúmanie základnej štruktúry vesmíru. Technológie vyvinuté na prevádzku týchto nástrojov – a vo všeobecnosti na plnenie základného poslania CERNu – majú uplatnenie v oblastiach mimo časticovej fyziky. Skupina CERN pre transfer znalostí (KT) proaktívne pracuje na maximalizácii šírenia týchto technológií a vplyvu CERNu v spoločnosti tým, že aktívne hľadá príležitosti na urýchlenie inovácií a spolupracuje s poprednými priemyselnými odvetviami v oblastiach zdravotníctva, životného prostredia, digitálnych, kvantových technológií, letectva a kozmonautiky.

V časti Knowledge Transfer Highlights sa môžete dozvedieť viac o niektorých úspešných príbehoch roku 2022.

Viac informácií:

Knowledge Transfer Highlights 2022 – Anual Report

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://home.cern, zverejnené: 18. 4. 2023, autor: rpa