Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERN víta INFN a IIT ako nových členov svojho IBM Quantum Network hubu

CERN QTI
Noví členovia v CERNe. Zdroj: https://home.cern

Dva európske výskumné ústavy – INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) a IIT (Taliansky technologický inštitút) – podpísali dohodu a stanú sa najnovšími členmi centra CERNu v IBM Quantum Network. Vďaka tomuto kroku budú oba inštitúty úzko spolupracovať s CERNom, aby pomohli preskúmať plný potenciál vznikajúcej kvantovej výpočtovej technológie a zdieľali prístup k flotile viac ako 20 kvantových počítačov IBM dostupných v cloude.

Ďalšia generácia výpočtovej techniky je veľkým prísľubom podpory vedeckého výskumu. Kvantové počítače môžu ponúkať potrebné nástroje na vykonávanie zložitejších výpočtových úloh ako kedykoľvek predtým a na hľadanie hlbších skrytých vzorcov, čím pomáhajú vytvárať technické objavy a posúvať vedecké poznatky o vesmíre. Pripojenie členov ako INFN a IIT k hubu pomôže CERNu – prostredníctvom jeho Quantum Technology Initiative (QTI) – viesť výskumy o tom, ako môžu kvantové technológie podporiť výskumnú komunitu LHC, ako aj iné vedecké oblasti.

Ako uviedol Alberto Di Meglio, koordinátor iniciatívy CERN Quantum Technology Initiative: „Poslaním centra CERN je skúmať sľubné aplikácie kvantových výpočtov pre fyziku vysokých energií a mimo nej, spolu s akademickou obcou a výskumnými ústavmi v členských štátoch CERN. Sme radi, že INFN a IIT sa k nám teraz pripojili v snahe podporiť kvantový vývoj, vymieňať si poznatky a inovácie a nasadiť projekty výskumu a vývoja v prospech všetkých.“

Ako dodal Valter Bonvicini, koordinátor kvantových iniciatív INFN a člen poradnej Rady CERN QTI: „Podpísanie tejto dohody s CERNom je ďalším dôležitým krokom pre INFN v rámci jej aktivít v oblasti kvantovej informačnej vedy (QIS) a kvantových technológií (QT). Dohoda poskytne komunite INFN, teoretickej aj experimentálnej, rýchly prístup k vysokokvalitným strojom v rámci IBM Quantum Network. INFN považuje spoluprácu s ďalšími kľúčovými hráčmi, ktorí zdieľajú vedecké záujmy alebo technologické možnosti v oblasti QIS/QT za veľmi dôležitý aspekt.“

Zjednotenie úsilia a vytvorenie spoločných aktivít pomôže členom centra preskúmať komplexnú povahu kvantovej výpočtovej technológie s cieľom uvoľniť celý potenciál, ktorý môže ponúknuť na urýchlenie výpočtovo nákladných úloh.

Ako ďalej uviedol Andrea Cavalli, zástupca riaditeľa pre počítačové vedy a zástupca vedeckého riaditeľa, Istituto Italiano di Tecnologia: „Kvantové výpočty predstavujú jednu z konkrétnych aplikácií kvantových mechanických zákonov. Je fascinujúce byť svedkom toho, ako sa kvantové informácie vyvíjajú spolu s množstvom kvantových výpočtových experimentov, ktoré môžu mať skutočnú výhodu pre konkrétne aplikácie. Vybudovanie kvantových počítačov dostatočne veľkých na to, aby nahradili súčasné vysokovýkonné výpočtové (HPC) infraštruktúry, je cieľom technológov kvantových výpočtov. Veľmi pravdepodobne prejdeme hybridnou érou, kde budú klasické výpočty a kvantové výpočty spolupracovať, kde určité algoritmy budú vhodnejšie pre kvantové stroje a klasické HW architektúry vyriešia iné efektívnejšie. Iste, inštitút ako IIT, ktorý bol vždy na pokraji nových technológií, sa bude snažiť zohrať kľúčovú úlohu v kvantovej revolúcii, ktorej sme svedkami.“

Po dohode teraz členovia hubu plánujú spoločné technické začiatočné podujatie koncom roka 2022, ktoré bude hostiť CERN s podporou CERN Quantum Technology Initiative.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://home.cern, zverejnené: 20. 7. 2022, autor: rpa